Sydinvest Afrika

Vækstaktier

Nye muligheder i Afrika
Afrikas befolkningsvækst er stadig en af de højeste i verden, hvilket giver både en lang række muligheder og udfordringer. Bl.a. er infrastrukturen i Afrika stadig mangelfuld, og dæmper fortsat væksten. Det efterlader et stort investeringsbehov og vil byde på mange interessante muligheder. Infrastrukturinvesteringer fungerer som en løftestang for hele regionens vækst og forventes at sprede synergieffekter ud til alle dele af økonomien.

Afrika: store muligheder, mange udfordringer
Vi ser positivt på investeringsmulighederne på længere sigt. På den korte bane er regionen dog udfordret af især politisk ustabilitet og valutaproblemer. Løsningerne af problemerne har været svære, og der hersker stadig stor usikkerhed om, hvordan landene vil løse problemstillingerne.

Investeringsprofil for Sydinvest Afrika
Afdelingen investerer i afrikanske aktier. Der foretages en aktiv styring af investeringerne, som er spredt på forskellige lande og brancher. Tilgangen er primært en top-down approach, hvor man først fokuserer på den overordnede udvikling i landene og i brancherne, før man ser på de enkelte selskaber.

Formue (mio.) 100,28 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/3/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 1,68 %
1 år 4,92 %
3 år -8,82 %
5 år 10,05 %
7 år 16,33 %
10 år -4,55 %
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Nyt fra afdelingen Nyt fra afdelingen
De 4 største landepositioner
Sydafrika63,07 %
Kenya10,30 %
Marokko8,96 %
Zambia0,83 %
Beholdning
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0060049708
Active Share
51,2
Tracking Error
7,6 %
Standardafvigelse 1 år
14,48
Standardafvigelse 3 år
14,10
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Afrika1,89 %2,83 %0,81 %0,66 %
Skal du investere i Sydinvest Afrika?

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler såvel som midler fra selskaber. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Afrika

 • Aktiemarkederne i Afrika byder på interessante investeringsmuligheder. I Afrika viser en række af landene økonomisk fremgang og fremdrift i de politiske reformer, og med en tilnærmelse mod de standarder, vi kender i Vesten, giver det mulighed for attraktive afkast.
 • Afdelingen er et spændende supplement til din opsparing.
 • Du får en nem adgang til en investering på et marked, der for private investorer ellers er svært at “nå”.
 • Ved at investere i afdelingen spreder du risikoen yderligere, fordi aktiemarkederne i Afrika ikke påvirkes på samme måde som de modne aktiemarkeder.

Store kursudsving – mulighed for højt afkast
Landene i Afrika er ikke nær så stabile som i de vestlige lande. Det kan give store kursudsving i afdelingen, men der er også udsigt til et højt afkast på længere sigt. Historisk har der været store udsving i afkastene i aktiemarkederne i Afrika fra år til år. Det forventer vi også fremover.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Afrika  - hvordan gør jeg?

Ansvarlige investeringer Emerging Markets aktier

Ansvarlige investeringer
Som investor skal du være opmærksom på, at Emerging Markets-lande ikke har de samme etiske standarder, som vi normalt forventer herhjemme. Det er bl.a. det, som betegnelsen udviklingslande dækker over. Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI.

For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Læs mere om samfundsansvar og ansvarlige investeringer i Sydinvest
 

Disclaimer
Opdateret: 01-03-2017