Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Højforrentede obligationer

Udnyt de højere renter på højrenteobligationer
Sydinvest HøjrenteLande er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest HøjrenteLande investerer i statsobligationer fra lande som fx Venezuela, Tyrkiet, Polen, Qatar og Senegal. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.

Landenes økonomiske udvikling spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år. 

Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande Valuta
Afdelingen investerer i statsobligationer i lokal valuta med kort løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande, valutaer og obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.

Porteføljerådgiver
Thomas Brund
Titel: EM Obligationschef
Uddannelse: HD i finansiering
thomas.brund@sydbank.dk
Læs mere om teamet her

Nyt fra afdelingen

Regionsfordeling
Sådan investerer du
Kvartalsforventninger for HøjrenteLande Opdateret 3/4/17

"den økonomiske aktivitet i EM-landene vil formentlig stige"

Læs hele kvartalskommentaren her
Af EM obligationschef Thomas Brund
Afkast og kurser pr. 28/4/17 15:42 Værdi
Dagens afkast -0,42 %
Afkast ÅtD, % 2,76 %
Salg 111,70
Køb 112,20
Indre værdi 112,08
Formue (mio.) 1137,53 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/4/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 3,92 %
1 år 11,89 %
3 år 13,51 %
5 år 7,43 %
7 år 20,70 %
10 år 52,99 %
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0016313810
Effektiv rente
7,15 %
Gennemsnitlig varighed
1,58
Standardafvigelse 1 år
7,10
Standardafvigelse 3 år
8,29
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
HøjrenteLande Valuta1,36 %1,41 %0,30 %0,30 %
Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Valuta?

Hvem kan investere i HøjrenteLande Valuta?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest HøjrenteLande Valuta?
I Sydinvest HøjrenteLande Valuta udnytter vi renteforskellen mellem højrentelande og udviklede lande. Endvidere udnyttes potentialet i valutakurserne. Merrenten i forhold til sikre statsobligationer afspejler risikoen i afdelingen og afhænger af udstedernes evne til at betale afdrag og renter. Renterne og valutaerne varierer på grund af generelle politiske og markedsmæssige forhold. Der er tale om investeringer med høj risiko, og der kan være store kursudsving i afdelingen.

 • Vi forventer, at obligationer fra højrentelande kan give et merafkast i forhold til europæiske obligationer. Endvidere udnyttes potentialet i valutakurserne.
 • Merrenten i forhold til sikre statsobligationer afspejler risikoen i afdelingen og afhænger af udstedernes evne til at betale afdrag og renter. Renterne og valutaerne varierer på grund af generelle politiske og markedsmæssige forhold. Der er tale om investeringer med høj risiko, og der kan være store kursudsving i afdelingen.
 • Vi forventer, at obligationer fra højrentelande kan give et merafkast i forhold til europæiske obligationer. Yderligere søger vi at skabe afkast på valutaerne. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik, og afkastet vil i høj grad blive påvirket af valutakurserne.
 • De senere år har de danske og europæiske obligationsrenter ligget på et lavt niveau. Derfor er det et godt alternativ at investere i obligationer fra højrentelande.
 • Ved at investere i Sydinvest HøjrenteLande Valuta spreder du risikoen yderligere, fordi obligationer fra højrentelande ikke påvirkes af de internationale konjunkturer på samme måde som traditionelle aktier og obligationer.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest HøjrenteLande - hvordan gør jeg?

Samfundsmæssige risici i højrentelandene

Samfundsmæssige risici
Som investor skal du være opmærksom på, at lande i Emerging Markets i visse tilfælde ikke har de samme etiske standarder, som vi normalt forventer herhjemme. Det er netop det, som betegnelsen Emerging Markets dækker over. Flere lande er præget af politisk ustabilitet, store samfundsmæssige omvæltninger samt social og økonomisk ulighed. I Sydinvest har vi ikke værktøjerne til at foretage etiske screeninger af staterne i investeringsuniverset, hvorfor investor må tage denne risiko under overvejelse, inden investeringen foretages.

Disclaimer
Opdateret: 01-04-2017