Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2019

Højforrentede obligationer

Ny investeringsmulighed med fast udløb
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2019 investerer i virksomhedsobligationer med høj rente og lav kreditværdighed (såkaldte High Yield-obligationer). Afdelingen har fast udløb den 31.12.2019, og afdelingen afvikles pr. denne dato. Efter en afviklings periode udbetales formuen til investorerne. Vores målsætning er, at udløbskursen (indre værdi for afdelingen) bliver omkring kurs 100. Om indfrielseskursen ligger over eller under kurs 100 vil afhænge af, hvor stort tab eller gevinst der opstår på obligationerne.

Investeringsprofil for Virksomhedsobligationer HY 2019
Afdelingen investerer globalt i højtforrentede virksomhedsobligationer med kort løbetid og lav kreditværdighed. Valutarisikoen er begrænset. Danske real- og statsobligationer kan udgøre en del af porteføljen, hvilket især vil gøre sig gældende hen imod afviklingen af afdelingen, hvor de vil kunne udgøre næsten hele porteføljen. Afdelingen udbetaler et fast udbytte og har udløb den 31.12.2019.

Porteføljerådgiver
Alex Hauge Andersen
Titel: Obligationschef
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: alex.andersen@sydbank.dk 
Se udvidet CV
Sådan investerer du
Afkast og kurser pr. 22/3/17 15:32 Værdi
Dagens afkast -0,05 %
Afkast ÅtD, % 0,58 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 106,06
Formue (mio.) 451,18 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/3/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 0,72 %
1 år 9,25 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Nyt fra afdelingen Nyt fra afdelingen
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0060681385
Effektiv rente
3,72 %
Gennemsnitlig varighed
1,70
Standardafvigelse 1 år
2,65
Standardafvigelse 3 år
-
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Virksomhedsobl. HY 20190,96 %1,27 %0,75 %0,75 %
Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer
Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI. For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger samt afdelingerne Virksomhedsobligationer bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Disclaimer
Opdateret: 01-03-2017