Kvartalsforventninger for HøjrenteLande

3. april 2017 - 14:15

Årets tre første måneder er nu forbi, hvad vil den kommende tid byde på?

Fra USA bliver det spændende at se, om præsident Trump kan komme igennem med sine mange løfter efter udvandingen af ObamaCare løb ud i sandet. I første omgang ser det ud til republikanerne vil fokusere på skattereformen. I den forbindelse kan Trumps trussel om toldsatser komme i spil, hvilket kan ramme Emerging Markets. Risikoen er dog aftaget i forhold til indgangen til første kvartal. Dog er Trump selv med stækkede vinger en risiko pga. hans utilregnelighed.

Efter at have hævet styringsrenten i første kvartal vil den amerikanske centralbank formentlig hæve to gange yderligere i år. Det er dog mere eller mindre indregnet i de amerikanske renter og bør derfor ikke betyde nogen videre modvind til EM-obligationer eller valuta.

Den kinesiske økonomi ser ud til at være en smule på vej op i gear, hvilket også er tilfældet for Rusland og Brasilien. Samlet set vil den økonomiske aktivitet i EM-landene formentlig stige. Det vil være med til at understøtte råvarepriserne, selvom vi ikke forventer markante stigninger, men det er vigtigere, at vi heller ikke forventer store dyk. Højere økonomisk vækst er understøttende for de offentlige finanser og for EM-valutaerne. Med bedre offentlige finanser er der mulighed for indsnævring af rentespændet på EM-obligationer udstedt i dollar, ikke mindst hvis aktivklassen kan fortsætte med at tiltrække sig ny kapital i samme omfang, som det har været tilfældet i første kvartal i år.

Med højere råvarepriser og udsigt til lidt højere økonomisk vækst så kunne man komme på den tanke, om ikke inflationen kunne gå hen at stige og medføre højere renter. Det har i de EM-lande, hvor inflationen var for lav, været tilfældet, fx Polen og Thailand, men inflationen er fortsat meget lav i disse lande, og generelt er inflationen ikke noget problem. I Rusland og Brasilien falder inflationen fortsat, og i begge lande sænker centralbankerne formentlig renten flere gange i år. En risiko er dog Den Europæiske Centralbank, som er begyndt at lyde lidt mere hård, hvilket allerede har betydet højere renter i Europa inklusiv de østeuropæiske lande. Derudover udgør det franske præsidentvalg en generel markedsrisiko. Samlet ser udsigten for den kommende periode dog ganske fornuftig.

Af EM obligationschef Thomas Brund, for Sydinvest den 3. april 2017.

Tilbage