Kvartalsforventninger til danske obligationer

18. april 2017 - 08:30

Vi forventer at de korte renter i Danmark er låst fast en rum tid endnu, hvorimod de lange renter mere vil følge det generelle rentebillede.

Starter vi med det helt store verdensbillede ser det stadig positivt ud i USA. Amerikansk økonomi er i rigtig god form, og den positive udvikling ventes at forsætte i resten af 2017, da både forbruger- og erhvervstilliden stiger.  USA er tæt på fuld beskæftigelse, og inflationen er steget, men dog kun moderat da lønstigningerne er beherskede.

Den amerikanske centralbank, FED, er meget tilfreds med udviklingen og har forhøjet styringsrenten i marts. Vi forventer, at FED forhøjer renten i USA mindst to gange mere i år.

Det amerikanske obligationsmarked har reageret meget behersket, da renten på 10-årige obligationer nærmest er uændret i 1. kvartal. Her er man meget fokuseret på, om det lykkedes for præsident Trump at gennemføre sin økonomiske politik med store skattelettelser og infrastrukturprojekter. Denne debat forventer vi vil fortsætte de kommende måneder.

I Europa er udviklingen også positiv. De økonomiske nøgletal har været stærke, og inflationen er steget. Den Europæiske Centralbank, ECB, fører fortsat en meget lempelig pengepolitik, selv om der har været spekulationer i markedet, om at ECB snart vil begynde en normalisering af pengepolitikken i Europa.  Det har givet et lille opadgående pres på de lange renter i Europa i 1. kvartal, og vi venter denne tendens fortsætter i 2. kvartal.  Det franske valg ventes ikke at få stor betydning for udviklingen, da Emmanuel Macron fører stort i meningsmålingerne.

I Danmark forventer vi at Nationalbanken vil afvente ECB med at ændre på styringsrenten. Det store overskud på betalingsbalancen og attraktive muligheder på det danske obligationsmarked for specielt dollarinvestorer gør at der er et strukturelt inflow i Danmark, hvilket vil holde kronen stærk og dermed udskyde en rentestigning til efter ECB. Dermed forventer vi at de korte renter i Danmark er låst fast en rum tid endnu, hvorimod de lange renter mere vil følge det generelle rentebillede.

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius den 18. april 2017.
 

Tilbage