Teamet bag Ligevægt & Value modtager Lipper Award

4. april 2017 - 12:30

Investeringsteamet Michael Dahlvad Thomassen og Romanas Narusis modtog prisen for bedste investeringsafdeling med fokus på amerikanske aktier. Prisen blev uddelt af Thomsen Reuters for 3 års præstationer med Sydinvest USA Ligevægt & Value.

Investeringsteamet bag Sydinvest USA Ligevægt & Value modtog Nordic Lipper Fund Award 2017 i kategorien amerikanske aktier på baggrund af treårsafkastet fra 2014 til 2016. Her har Sydinvest USA Ligevægt & Value præsteret et flot afkast på 70,2 %, hvilket er væsentligt bedre end benchmark og blandt de allerbedste i dens kategori.

Sydinvest USA Ligevægt & Value bliver forvaltet efter et ligevægts- og valueprincip, hvor teamet bag afdelingen har fokus på små og mellemstore selskaber, der er prisfastsat lavt i forhold til markedet. Samtidig arbejder teamet stramt med at udvælge de bedste aktier inden for strategien.

Sydinvest USA Ligevægt og Value
Morten Pedersen (Thomson Reuters), Michael D. Thomassen (Sydbank), Romanas Narusisi (Sydbank), Kasper Thor Sorensen (Thomson Reuters).

2016 blev et value-år
Amerikanske aktier præsterede pæne afkast i 2016 på grund af en stærkere amerikansk økonomi. Som danske investor nød man ydermere godt af en styrket dollar. Den amerikanske økonomi viste gode takter igennem 2016, og Donald Trumps løfter om øgede investeringer i infrastruktur og en reformering af skattesystemet var mere benzin på bålet. Derfor viste amerikanske aktier særlig stor styrke i kølvandet på valget af Trump.

Sydinvest USA Ligevægt & Value gav det næsthøjeste afkast blandt alle afdelinger i Sydinvest i 2016. Afdelingen fik et kursmæssigt stort løft efter det amerikanske præsidentvalg i november, men generelt har afdelingerne med ligevægts- og valuestrategien klaret sig godt i forhold til udviklingen i deres benchmarks.

En del af den gode performance skyldes, at valueaktier afkastmæssigt havde en bedre udvikling end vækstaktierne i 2016. Derudover klarede aktier fra de små og mellemstore virksomheder sig meget bedre end de store aktier. Blandt afdelingerne på de modne aktiemarkeder i Sydinvest præsterede Sydinvest USA Ligevægt & Value den største outperformance i 2016.

Af kommunikationskonsulent Anders Øhrberg Thrane, Sydinvest den 4. april 2017.

Tilbage