Sydinvest BRIK

Vækstaktier

Investering i vækstlande med Sydinvest BRIK
De fire BRIK-lande nyder godt af globaliseringen via eksport af råvarer samt bearbejdede varer og service. Omvendt modtager landene også investeringer og knowhow fra de modne markeder, hvilket er medvirkende til en opbygning af landene. I takt med BRIK-landene skaber forbrug og investeringer bliver de mindre afhængige af eksport og dermed globale konjunkturer. De fire lande er meget forskellige i forhold til deres økonomiske afhængig eksport.

Investeringsprofil for Sydinvest BRIK
Afdelingen investerer bredt i aktier fra Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Investeringerne er spredt på et stort antal virksomheder i forskellige brancher. Der foretages en aktiv styring i afdelingen. Tilgangen er primært en top-down approach hvor man først fokuserer på den overordnede udvikling i landene og i brancherne, før man ser på de enkelte selskaber.

4 store økonomier
BRIK-landene består af Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Fire store lande og fire store økonomier, der tilsammen udgør et af verdens store vækstlokomotiver. Kina og Indien fører an med høje vækstrater. Herudover har Indien en meget ung befolkning og en voksende arbejdsstyrke. Brasilien og Rusland supplerer fint som storleverandører af energi og råstoffer, så de bliver en væsentlig del af den væksthistorie, som tiltrækker udenlandsk kapital.

Specialister i Emerging Markets Aktier

Sydinvest har et stærkt team af porteføljemanagere, som nu i mange år har arbejdet med investeringer fra Emerging Markets. Alle Sydinvests afdelinger, der investerer i Emerging Markets, styres af erfarne porteføljemanagere, der arbejder i teams. Herved drager vi bedst mulig nytte af hele organisationens erfaringer og kendskab til markederne.

Det er netop vores gode kendskab til de lokale investeringsmarkeder, som gør, at vi kan skabe resultater. For at kunne levere optimale betingelser for porteføljemanagerne har vi valgt at alliere os med en af de bedste rådgivere på markedet, nemlig Sydbank Emerging Markets.

Læs mere om teamet her

Kvartalskommentar Opdateret 3/10/17

"De nye aktiemarkeder gav et solidt positivt afkast, og samtidig klarede både vores globale og asiatiske afdelinger sig bedre end det generelle aktiemarked"

Læs om kvartalsforventningerne her
Af EM-aktiechef Jesper Engedal
Sådan investerer du
Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast 0,61 %
Afkast ÅtD, % 19,67 %
Salg 194,10
Køb 195,00
Indre værdi 195,05
Formue (mio.) 584,63 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 18,41 %
1 år 19,78 %
3 år 36,48 %
5 år 38,18 %
7 år 18,59 %
10 år 15,16 %
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
De 4 største landepositioner
Indien26,57 %
Kina26,13 %
Rusland24,16 %
Brasilien21,29 %
Beholdning
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0010303882
Active Share
52,5
Tracking Error
4,5 %
Standardafvigelse 1 år
9,89
Standardafvigelse 3 år
16,01
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
BRIK1,67 %2,57 %0,49 %0,49 %
Skal jeg investere i Sydinvest BRIK?

Hvorfor investere i Sydinvest BRIK?
De fire BRIK-lande er interessante pga. deres størrelse og deres vækstrater. Landene nyder godt af globaliseringen, og de eksporterer råvarer, bearbejdede varer og service. Omvendt modtager landene også investeringer og knowhow fra de modne markeder, hvilket er medvirkende til en opbygning af landene. Fordelen ved at BRIK-landene kan generere forbrug og investeringer er, at de bliver mindre afhængige af eksport og dermed globale konjunkturer.

 • Væksten i landene har resulteret i en stor middelklasse med en stor købekraft. 
 • Indenlandsk forbrug er et vækstområde på lige fod med samhandel med udlandet. 
 • Landene bruger mange ressourcer på at udvikle infrastrukturen. Dette vil være et vækstområde i mange år.

BRIKlande har været et begreb siden 2001 og har tiltrukket sig meget opmærksomhed både i den finansielle og den politiske verden. På baggrund af analyser har vi en forventning om, at udviklingen i BRIKlandene i de kommende år vil gå stærkt. Samtidig er de fire BRIKlande allerede veludviklede og interessante aktiemarkeder.

Store kursudsving – mulighed for højt afkast
BRIK-landene er ikke nær så stabile som i de vestlige lande. Det kan give store kursudsving i afdelingen, men der er også udsigt til et højt afkast på længere sigt.

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest BRIK - hvordan gør jeg?

Ansvarlige investeringer Emerging Markets aktier

Ansvarlige investeringer
Som investor skal du være opmærksom på, at Emerging Markets-lande ikke har de samme etiske standarder, som vi normalt forventer herhjemme. Det er bl.a. det, som betegnelsen udviklingslande dækker over. Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI.

For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Læs mere om samfundsansvar og ansvarlige investeringer i Sydinvest
 

Disclaimer