Sydinvest Danmark

Basisaktier

Spred din investering over mange danske aktier
Sydinvest Danmark investerer i toneangivende danske aktier som f.eks. Novo, AP Møller-Mærsk og Danske Bank. Med én enkelt investering kan du få adgang til omkring 40 selskaber.

Et aktiemarked med fokus på eksport
De danske selskaber har et stort fokus på eksportmarkederne, og virksomhederne har oftest et godt image rundt om i verden. De danske aktier har da også klaret sig rigtigt flot de senere år.

Investeringsprofil for Sydinvest Danmark
Afdelingen investerer i danske aktier. Afdelingen investerer i selskaber spredt på forskellige brancher. Afdelingen er aktivt forvaltet. Udvælgelsen af aktier er baseret på grundig analyse af selskabernes regnskaber, og i sammensætningen af afdelingens investeringer er der lagt vægt på at opnå det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.   
 

Porteføljemanager
Nicolas Rasmussen
Titel: Seniorporteføljemanager
Uddannelse: cand.merc.
Tlf.: +457437 3366
Mail: nicolas.rasmussen@sydinvest.dk
Se udvidet CV

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler såvel som midler fra selskaber. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

 

Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 18,39 %
1 år 19,30 %
3 år 54,46 %
5 år 156,31 %
7 år 154,89 %
10 år 120,45 %
Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast -0,28 %
Afkast ÅtD, % 10,78 %
Salg 274,90
Køb 276,00
Indre værdi 275,46
Formue (mio.) 400,87 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0015298384
Active Share
34,9
Tracking Error
2,1 %
Standardafvigelse 1 år
9,02
Standardafvigelse 3 år
11,50
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Danmark1,34 %1,48 %0,22 %0,22 %
Skal du investere i Sydinvest Danmark?

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Danmark?

 • Sydinvest Danmark er en god stabil basisafdeling til din opsparing i aktier. Desuden er der heller ingen valutarisiko ved at investere i danske aktier.
 • Afdelingen er et alternativ til selv at investere i danske aktier.
 • Du slipper blot for besværet med at købe og sælge aktierne, og du bliver medejer af mange selskaber i Danmark. Afdelingen investerer i ca. 50 forskellige selskaber.
 • Afdelingen spreder risikoen på mange forskellige virksomheder og brancher. 
 • Det danske aktiemarked indeholder mange selskaber inden for sundhedspleje og konsumentvarer, som har vist en stabil/sikker indtjening.

Afkast og kursudsving
På kort sigt vil kursudsvingene normalt være større end på obligationer, og der kan være perioder med negativt afkast. Afkastet i afdelingen består af kursændringer og udbytte.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Danmark - hvordan gør jeg?

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer
Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI. For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger samt afdelingerne Virksomhedsobligationer bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Disclaimer
Opdateret: 01-11-2017