Sydinvest Europa Ligevægt & Value

Basisaktier

Få en god spredning på europæiske aktier
Et godt alternativ til at investere direkte i europæiske aktier og en nem adgang til en bred investering i verdens næststørste region. Afdelingen investerer i ca. 100 forskellige aktier.

Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Sydinvest Europa Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.

Investeringsprofil for Sydinvest Europa Ligevægt og Value
Afdelingen er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs af sektorer.

Porteføljerådgiver
Michael Thomassen, CFA, FRM
Titel: Seniorporteføljemanager
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: michael.thomassen@sydbank.dk
Se udvidet CV
Porteføljerådgiver
Romanas Narusis, CFA, FRM
Titel: Seniorporteføljemanager
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk
Se udvidet CV

 

Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 11,44 %
1 år 19,89 %
3 år 29,90 %
5 år 61,69 %
7 år 67,90 %
10 år 19,80 %
Kvartalskommentar Opdateret 5/10/17

"At aktierne er kom styrket igennem det seneste kvartal, skal ses i lyset af stigende global vækst og fortsat stærke regnskaber"

Læs kvartalskommentaren her
Af porteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen
Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast -0,46 %
Afkast ÅtD, % 7,54 %
Salg 77,10
Køb 77,55
Indre værdi 77,27
Formue (mio.) 437,25 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0015323406
Active Share
73,6
Tracking Error
1,6 %
Standardafvigelse 1 år
8,85
Standardafvigelse 3 år
12,58
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Europa Ligevægt & Value1,48 %1,77 %0,40 %0,25 %
Skal du investere i Sydinvest Europa?

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Europa?
I Europa har en række af verdens førende selskaber hjemme. De europæiske selskaber fremstiller produkter, som efterspørges overalt i verden, hvorfor selskaberne nyder godt af økonomisk fremgang i Europa såvel som i resten af verden.

 • Afdelingen er et godt alternativ til din investering i danske aktier. Afdelingen investerer i Vesteuropa. Afdelingens største investeringer ligger i England, Frankrig og Tyskland. 
 • I afdelingen indgår både store og små selskaber.  
 • Afdelingen er et alternativ til selv at investere i europæiske aktier. Du slipper blot for besværet med at købe og sælge udenlandske aktier, og du bliver medejer af mange selskaber i Europa. Afdelingen investerer p.t. i flere end 100 forskellige selskaber.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Europa - hvordan gør jeg?

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer
Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI. For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger samt afdelingerne Virksomhedsobligationer bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Disclaimer