Sydinvest Europa Ligevægt & Value

Basisaktier

Få en god spredning på europæiske aktier
Et godt alternativ til at investere direkte i europæiske aktier og en nem adgang til en bred investering i verdens største region, Europa. Afdelingen investerer i ca. 100 forskellige aktier.

Investeringsmål
Målsætningen er at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark under hensyntagen til udstukne risikorammer. Det sker bl.a. ved at vægte alle aktiepositioner nogenlunde ens og ved aktiv aktieudvælgelse. Afdelingens benchmark er MSCI Europe Index inkl. nettoudbytte.

Investeringsprofil for Sydinvest Europa Ligevægt og Value
Afdelingen investerer i europæiske aktier og er spredt på forskellige lande, brancher og selskaber. Afdelingen er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab. Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs.  Ved sammensætningen af porteføljen søges sektor-risikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks.

Porteføljerådgiver
Michael Thomassen, CFA
Titel: Porteføljemanager
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: michael.thomassen@sydbank.dk
Se udvidet CV
Porteføljerådgiver
Romanas Narusis, CFA
Titel: Porteføljemanager
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk
Se udvidet CV

 

Afkast - Opdateret 01/6/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 9,68 %
1 år 17,70 %
3 år 23,11 %
5 år 77,28 %
7 år 79,83 %
10 år 14,78 %
Kvartalskommentar Opdateret 10/4/17

"Årets første kvartal har overordnet set været positivt for globale aktier med pæne stigninger på tværs af regioner"

Læs kvartalskommentaren her
Af porteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen
Afkast og kurser pr. 23/6/17 15:34 Værdi
Dagens afkast -0,18 %
Afkast ÅtD, % 8,89 %
Salg 78,05
Køb 78,55
Indre værdi 78,25
Formue (mio.) 513,02 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0015323406
Active Share
73,7
Tracking Error
1,5 %
Standardafvigelse 1 år
10,25
Standardafvigelse 3 år
12,55
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Europa Ligevægt & Value1,48 %1,77 %0,40 %0,25 %
Skal du investere i Sydinvest Europa?

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Europa?
I Europa har en række af verdens førende selskaber hjemme. De europæiske selskaber fremstiller produkter, som efterspørges overalt i verden, hvorfor selskaberne nyder godt af økonomisk fremgang i Europa såvel som i resten af verden.

 • Afdelingen er et godt alternativ til din investering i danske aktier. Afdelingen investerer i Vesteuropa. Afdelingens største investeringer ligger i England, Frankrig og Tyskland. 
 • I afdelingen indgår både store og små selskaber.  
 • Afdelingen er et alternativ til selv at investere i europæiske aktier. Du slipper blot for besværet med at købe og sælge udenlandske aktier, og du bliver medejer af mange selskaber i Europa. Afdelingen investerer p.t. i flere end 100 forskellige selskaber.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Europa - hvordan gør jeg?

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer
Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI. For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger samt afdelingerne Virksomhedsobligationer bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Disclaimer