Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende

Vækstaktier

Med Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende får du aktier fra alle de store lande i Fjernøsten – undtagen Japan
En høj andel af befolkningen i den arbejdsduelige alder tilsiger af sig selv, at væksten vil være højere i Fjernøsten end på de modne markeder. Hertil kommer, at reformer, som er undervejs i de fleste lande, understøtter produktivitetsforbedringer og dermed indtjening og vækst.
Sydinvest har især fokus på lande med solid økonomi og/eller med reformer på vej. Tidligere var det især eksportaktier, som var i fokus. I dag investerer afdelingen fortrinsvis i aktier, som er relaterede til de indenlandske økonomier.

Kina: Hjertet i Fjernøsten
Kina er af særdeles stor vigtighed for aktiemarkederne i hele Fjernøsten. Det skyldes ikke mindst landets store appetit på råvarer. Udviklingen for de kinesiske aktier var i 2012 genstand for store spekulationer, da man så en nedgang i væksten. I Kina har de seneste nøgletal dog peget på en begyndende forbedring.

I Sydinvest Fjernøsten er investeringerne spredt over ca. 150 aktier fra lande som Indonesien, Filippinerne, Hongkong, Taiwan, Sydkorea med flere. Afdelingen har altså ikke kun fokus på udviklingen i Kina, men kan skabe afkast på hele regionen (dog undtaget Japan).

Investeringsprofil for afdeling Fjernøsten Akkumulerende
Afdelingen investerer i fjernøstlige aktier (dog ikke japanske). Der foretages en aktiv styring af investeringerne, som er spredt på forskellige lande og brancher. Tilgangen er primært en top-down approach, hvor man først fokuserer på den overordnede udvikling i landene og i brancherne, før man ser på de enkelte selskaber. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Specialister i Emerging Markets Aktier

Sydinvest har et stærkt team af porteføljemanagere, som nu i mange år har arbejdet med investeringer fra Emerging Markets. Alle Sydinvests afdelinger, der investerer i Emerging Markets, styres af erfarne porteføljemanagere, der arbejder i teams. Herved drager vi bedst mulig nytte af hele organisationens erfaringer og kendskab til markederne.

Det er netop vores gode kendskab til de lokale investeringsmarkeder, som gør, at vi kan skabe resultater. For at kunne levere optimale betingelser for porteføljemanagerne har vi valgt at alliere os med en af de bedste rådgivere på markedet, nemlig Sydbank Emerging Markets.

Læs mere om teamet her

Kvartalskommentar Opdateret 6/4/17

"Flere indikatorer peger i retning af, at den økonomiske vækst kan forsætte et stykke tid endnu i de nye økonomier"

Læs om kvartalsforventningerne her
Af EM-aktiechef Jesper Engedal
Sådan investerer du
Afkast og kurser pr. 23/6/17 15:34 Værdi
Dagens afkast -0,19 %
Afkast ÅtD, % 15,20 %
Salg 237,30
Køb 238,20
Indre værdi 238,62
Formue (mio.) 335,08 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/6/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 12,20 %
1 år 20,91 %
3 år 38,28 %
5 år 66,58 %
7 år 72,92 %
10 år 61,02 %
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
De 4 største landepositioner
Kina31,89 %
Indien20,43 %
Sydkorea16,19 %
Hongkong9,18 %
Beholdning
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0060036994
Active Share
53,0
Tracking Error
6,6 %
Standardafvigelse 1 år
8,13
Standardafvigelse 3 år
15,07
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Fjernøsten Akk.1,62 %3,05 %0,60 %0,60 %
Vil du investere i Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende?

Hvem kan investere i afdelingen?
Afdelingen er akkumulerende. Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Pga. beskatningen er afdelingen dog særlig velegnet til investering af midler under virksomhedsskatteordningen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Fjernøsten?

 • De fleste lande i Fjernøsten har en positiv demografi med en forholdsvis ung befolkning
 • Væksten er generelt højere i de fjernøstlige lande end på de modne markeder
 • Samhandlen landene i mellem er med til at styrke og fastholde væksten
 • Stigende levestandard og en voksende middelstand medfører øget efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser
 • Indførelse af moderne markedsreformer og investeringer i infrastruktur øger produktiviteten
 • Afdelingen har en stor spredning for at minimere risikoen. Der er flere end 100 forskellige aktier i porteføljen, som er fordelt på forskellige lande og brancher.

Store kursudsving – mulighed for højt afkast
Der er større udsving i væksten i landene i Fjernøsten end i de modne lande. Det kan give store kursudsving i afdelingen, men der er også udsigt til et højt afkast på længere sigt.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Fjernøsten Akk. - hvordan gør jeg?

Ansvarlige investeringer Emerging Markets aktier

Ansvarlige investeringer
Som investor skal du være opmærksom på, at Emerging Markets-lande ikke har de samme etiske standarder, som vi normalt forventer herhjemme. Det er bl.a. det, som betegnelsen udviklingslande dækker over. Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI.

For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Læs mere om samfundsansvar og ansvarlige investeringer i Sydinvest
 

Disclaimer