Sydinvest Fjernøsten

Vækstaktier

Med Sydinvest Fjernøsten får du aktier fra alle de store lande i Fjernøsten – undtagen Japan
En høj andel af befolkningen i den arbejdsduelige alder tilsiger af sig selv, at væksten vil være højere i Fjernøsten end på de modne markeder. Hertil kommer, at reformer, som er undervejs i de fleste lande, understøtter produktivitetsforbedringer og dermed indtjening og vækst.
Sydinvest har især fokus på lande med solid økonomi og/eller med reformer på vej. Tidligere var det især eksportaktier, som var i fokus. I dag investerer afdelingen fortrinsvis i aktier, som er relaterede til de indenlandske økonomier.
 

Spredning af investeringer
Sydinvest søger med investeringer i mange lande at sprede risikoen, således at store udsving i global eller indenlandsk vækst bliver udlignet bedst muligt. Fx. er Indien kendetegnet ved at have en forholdsvis isoleret økonomi, mens lande som Korea og Taiwan er mere afhængige af eksporten og dermed den globale økonomi. I Sydinvest Fjernøsten er investeringerne spredt over 11 lande i forskellige brancher i knap 150 forskellige aktier.

Investeringsprofil for Sydinvest Fjernøsten
Afdelingen investerer i fjernøstlige aktier (dog ikke japanske). Der foretages en aktiv styring af investeringerne, som er spredt på forskellige lande og brancher. Tilgangen er primært en top-down approach, hvor man først fokuserer på den overordnede udvikling i landene og i brancherne, før man ser på de enkelte selskaber.

Læs mere om teamet her

Udvikling af en investering på 100 kr.
Kvartalskommentar Opdateret 6/4/17

"Flere indikatorer peger i retning af, at den økonomiske vækst kan forsætte et stykke tid endnu i de nye økonomier"

Læs om kvartalsforventningerne her
Af EM-aktiechef Jesper Engedal
Sådan investerer du
Afkast og kurser pr. 23/6/17 15:34 Værdi
Dagens afkast -0,19 %
Afkast ÅtD, % 15,82 %
Salg 178,20
Køb 178,70
Indre værdi 179,17
Formue (mio.) 2548,22 DKK
Afkast - Opdateret 01/6/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 12,74 %
1 år 21,66 %
3 år 39,68 %
5 år 69,62 %
7 år 78,23 %
10 år 64,73 %
De 4 største landepositioner
Kina32,59 %
Indien20,84 %
Sydkorea16,44 %
Hongkong9,58 %
Beholdning
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0010169549
Active Share
52,9
Tracking Error
6,8 %
Standardafvigelse 1 år
8,14
Standardafvigelse 3 år
15,15
Se mere
 
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Fjernøsten1,62 %3,05 %0,60 %0,60 %
Vil du investere i Sydinvest Fjernøsten?

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Fjernøsten?

 • De fleste lande i Fjernøsten har en positiv demografi med en forholdsvis ung befolkning.
 • Væksten er generelt højere i de fjernøstlige lande end på de modne markeder
 • Samhandlen landene i mellem er med til at styrke og fastholde væksten
 • Stigende levestandard og en voksende middelstand medfører øget efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser
 • Indførelse af moderne markedsreformer og investeringer i infrastruktur øger produktiviteten
 • Afdelingen har en stor spredning for at minimere risikoen. Der er flere end 100 forskellige aktier i porteføljen, som er fordelt på forskellige lande og brancher.

Ønsker du at investere i fjernøstlige aktier, er spredning af investeringerne meget vigtig. Sydinvest Fjernøsten har p.t. investeret i flere end 200 aktier. Sydinvest har stor erfaring med investering i fjernøsten – siden 1991.

Store kursudsving – mulighed for højt afkast
Landene i Fjernøsten er ikke nær så stabile som i de vestlige lande. Det kan give store kursudsving i afdelingen, men der er også udsigt til et højt afkast på længere sigt.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Fjernøsten - hvordan gør jeg?

Ansvarlige investeringer Emerging Markets aktier

Ansvarlige investeringer
Som investor skal du være opmærksom på, at Emerging Markets-lande ikke har de samme etiske standarder, som vi normalt forventer herhjemme. Det er bl.a. det, som betegnelsen udviklingslande dækker over. Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI.

For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Læs mere om samfundsansvar og ansvarlige investeringer i Sydinvest
 

Disclaimer