Sydinvest Globale EM-aktier

Vækstaktier

Ny investeringsmulighed i Emerging Markets

Sydinvest Globale EM-aktier er en god mulighed for med et enkelt investering at få bred adgang til de nye aktiemarkeder. Afdelingerne spreder investeringerne ud på aktiemarkeder fra Latinamerika, Østeuropa, Afrika og Fjernøsten i et investeringsunivers af 21 Emerging Markets-lande. Afdelingerne vil desuden kunne investere en lille del i over 20 Frontier Markets-lande.

Sydinvest har et stærkt team af porteføljemanagere, som nu i mange år har arbejdet med investeringer fra Emerging Markets. Alle Sydinvests afdelinger, der investerer i Emerging Markets, styres af erfarne porteføljemanagere, der arbejder i teams. Herved drager vi bedst mulig nytte af hele organisationens erfaringer og kendskab til markederne.

Det er netop vores gode kendskab til de lokale investeringsmarkeder, som gør, at vi kan skabe resultater. For at kunne levere optimale betingelser for porteføljemanagerne har vi valgt at alliere os med en af de bedste rådgivere på markedet, nemlig Sydbank Emerging Markets.

Investeringsprofilen for Sydinvest Globale EM-aktier
Afdelingen investerer globalt i aktier i selskaber fra Emerging Markets. En lille del investeres i Frontier Markets, som er lande med et stort vækstpotentiale. Valutakursrisikoen over for de enkelte landes valutaer afdækkes som hovedregel ikke. Afdelingen er udbyttebetalende.

Specialister i Emerging Markets Aktier

Sydinvest har et stærkt team af porteføljemanagere, som nu i mange år har arbejdet med investeringer fra Emerging Markets. Alle Sydinvests afdelinger, der investerer i Emerging Markets, styres af erfarne porteføljemanagere, der arbejder i teams. Herved drager vi bedst mulig nytte af hele organisationens erfaringer og kendskab til markederne.

Det er netop vores gode kendskab til de lokale investeringsmarkeder, som gør, at vi kan skabe resultater. For at kunne levere optimale betingelser for porteføljemanagerne har vi valgt at alliere os med en af de bedste rådgivere på markedet, nemlig Sydbank Emerging Markets.

Læs mere om teamet her


 

Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 24,30 %
1 år 20,47 %
3 år 32,69 %
5 år -
7 år -
10 år -
Kvartalskommentar Opdateret 3/10/17

"De nye aktiemarkeder gav et solidt positivt afkast, og samtidig klarede både vores globale og asiatiske afdelinger sig bedre end det generelle aktiemarked"

Læs om kvartalsforventningerne her
Af EM-aktiechef Jesper Engedal
Sådan investerer du
Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast 0,62 %
Afkast ÅtD, % 26,29 %
Salg 143,00
Køb 144,00
Indre værdi 143,12
Formue (mio.) 412,42 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
De 4 største landepositioner
Kina28,55 %
Indien15,19 %
Sydkorea12,50 %
Taiwan9,34 %
Beholdning
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0060499663
Active Share
67,5
Tracking Error
2,8 %
Standardafvigelse 1 år
8,36
Standardafvigelse 3 år
13,82
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Globale EM-aktier1,68 %2,90 %0,60 %0,60 %
Skal jeg investere i Sydinvest Globale EM-aktier?

Med en investering i Emerging Markets-aktier er din investering ikke begrænset til et specifikt område som fx Fjernøsten eller Latinamerika, men du vil sprede investeringerne over hele verden.

Fordele ved Sydinvest Globale EM-aktier
• Let adgang til langt hovedparten af Emerging Markets i én enkelt investering.
• Investering i lande, der strukturelt har højere vækstrater og lavere offentligt gældsniveau og budgetunderskud end mange vestlige markeder.
• Mange lande har bedre demografisk udvikling en de vestlige lande.

Ud over investeringer i Emerging Markets kan afdelingen investere i 25 såkaldte Frontier Marketslande. Det er lande, der ikke har så udviklede økonomier som Emerging Markets. På mange måder kan de sammenlignes med Emerging Markets for 20 år siden, idet de stadig mangler at udvikle sig meget, men samtidig har et stort vækstpotentiale.

Specialist på Emerging Markets
Siden 1991 har Sydinvest foretaget aktieinvesteringer i Emerging Markets. Det har givet stor investeringserfaring og et godt kendskab til de lokale investeringsmuligheder, som den private investor kan have svært ved at investere i - på egen hånd. Det er netop vores gode kendskab til de lokale investerings-markeder, som gør, at vi kan skabe resultater.

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
 

Ansvarlige investeringer Emerging Markets aktier

Ansvarlige investeringer
Som investor skal du være opmærksom på, at Emerging Markets-lande ikke har de samme etiske standarder, som vi normalt forventer herhjemme. Det er bl.a. det, som betegnelsen udviklingslande dækker over. Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI.

For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Læs mere om samfundsansvar og ansvarlige investeringer i Sydinvest
 

Disclaimer