Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende

Højforrentede obligationer

Udnyt de højere renter på højrenteobligationer
Sydinvest HøjrenteLande er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest HøjrenteLande investerer i statsobligationer fra lande som fx Argentina, Tyrkiet, Polen, Qatar og Nigeria. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.

Landenes økonomiske udvikling spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.

Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande
Afdelingen investerer i statsobligationer fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika og Mellemøsten, der primært er udstedt i dollar eller euro. Valutarisikoen i afdelingen er begrænset. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande og hvilke obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen.

Porteføljerådgiver
Thomas Brund
Titel: EM Obligationschef
Uddannelse: HD i finansiering
thomas.brund@sydbank.dk
Læs mere om teamet her

Gå til Nyt fra afdelingen

 

Regionsfordeling
Sådan investerer du
Kvartalsforventninger for HøjrenteLande Opdateret 4/7/17

"Rusland og Brasilien er ude af recession, og i Kina er væksten steget en smule. Den øgede styrke har tiltrukket investeringer til både EM-aktier og -obligationer"

Læs hele kvartalskommentaren her
Af EM obligationschef Thomas Brund
Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast 0,15 %
Afkast ÅtD, % 6,79 %
Salg 191,20
Køb 191,80
Indre værdi 192,10
Formue (mio.) 544,99 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 7,66 %
1 år 4,18 %
3 år 9,81 %
5 år 14,58 %
7 år 36,84 %
10 år 69,69 %
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0060012979
Effektiv rente
5,79 %
Gennemsnitlig varighed
6,65
Standardafvigelse 1 år
5,75
Standardafvigelse 3 år
6,29
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
HøjrenteLande Akk.1,32 %1,48 %0,50 %0,50 %
Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende?

Hvem kan investere i afdelingen?
Afdelingen er akkumulerende. Du kan investere både frie midler og pensionsmidler i afdelingen. Pga. beskatningen er afdelingen dog særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende?

 • Vi forventer, at obligationer fra højrentelande kan give et merafkast i forhold til europæiske obligationer.
 • De senere år har de danske og europæiske obligationsrenter ligget på et lavt niveau. Derfor er det et godt alternativ at investere i obligationer fra højrentelande.
 • Ved at investere i Sydinvest HøjrenteLande spreder du risikoen yderligere, fordi obligationer fra højrentelande ikke påvirkes af de internationale konjunkturer på samme måde som traditionelle aktier og obligationer.

Afkast og risiko
I Sydinvest HøjrenteLande udnytter vi renteforskellen mellem højrentelande og udviklede lande. Renteforskellen skyldes den kreditrisiko, der er forbundet med investeringer i højrentelande. Merrenten i forhold til sikre statsobligationer afspejler risikoen i afdelingen og afhænger af udstedernes evne til at betale afdrag og renter. Der er tale om investeringer med høj risiko, og der kan være store kursudsving i afdelingen.

Fordel - børneopsparing og pensionsopsparing
Der er ingen skattemæssig fordel ved at investere i akkumulerende afdelinger frem for udbyttebetalende afdelinger. Fordelen er, at du ikke skal tænke på at geninvestere det årlige udbytte.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest HøjrenteLande Akkumlerende - hvordan gør jeg?

 

Samfundsmæssige risici i højrentelandene

Samfundsmæssige risici
Som investor skal du være opmærksom på, at lande i Emerging Markets i visse tilfælde ikke har de samme etiske standarder, som vi normalt forventer herhjemme. Det er netop det, som betegnelsen Emerging Markets dækker over. Flere lande er præget af politisk ustabilitet, store samfundsmæssige omvæltninger samt social og økonomisk ulighed. I Sydinvest har vi ikke værktøjerne til at foretage etiske screeninger af staterne i investeringsuniverset, hvorfor investor må tage denne risiko under overvejelse, inden investeringen foretages.

Disclaimer
Opdateret: 01-11-2017