HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende

Højforrentede obligationer

Spred risikoen med HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende
Ved at investere i afdelingen spreder du risikoen yderligere, fordi obligationer med kort løbetid fra højrentelande ikke påvirkes af de internationale konjunkturer på samme måde som traditionelle aktier og obligationer.

Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende
Afdelingen investerer i statsobligationer med kort løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika og Mellemøsten, der primært er udstedt i dollar eller euro. Valutarisikoen i afdelingen er begrænset. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande og hvilke obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen.

Porteføljerådgiver
Thomas Brund
Titel: EM Obligationschef
Uddannelse: HD i finansiering
thomas.brund@sydbank.dk
Læs mere om teamet her

Gå til Nyt fra afdelingen

Regionsfordeling
Sådan investerer du
Kvartalsforventninger for HøjrenteLande Opdateret 4/7/17

"Rusland og Brasilien er ude af recession, og i Kina er væksten steget en smule. Den øgede styrke har tiltrukket investeringer til både EM-aktier og -obligationer"

Læs hele kvartalskommentaren her
Af EM obligationschef Thomas Brund
Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast 0,08 %
Afkast ÅtD, % 3,88 %
Salg 117,60
Køb 118,00
Indre værdi 118,04
Formue (mio.) 570,80 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 4,08 %
1 år 2,81 %
3 år 2,47 %
5 år 7,85 %
7 år 16,33 %
10 år -
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0060227908
Effektiv rente
3,01 %
Gennemsnitlig varighed
3,10
Standardafvigelse 1 år
2,67
Standardafvigelse 3 år
3,23
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
HøjrenteLande Korte Obl. Akk.1,29 %1,46 %0,40 %0,40 %
Vil investere i Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende?

Hvem kan investere i Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende?

Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i Sydinvest HøjrenteLande. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende?

 • Vi forventer, at obligationer fra højrentelande kan give et merafkast i forhold til europæiske obligationer.
 • Afdelingen forsøger at give et positivt afkast i såvel stigende, som faldende markeder, og investeringsstrategien kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med Sydinvests øvrige afdelinger for højrentelande.
 • De senere år har de danske og europæiske obligationsrenter ligget på et lavt niveau. Derfor er det et godt alternativ at investere i obligationer fra højrentelande. 
 • Ved at investere i afdelingen spreder du risikoen yderligere, fordi obligationer fra højrentelande ikke påvirkes af de internationale konjunkturer på samme måde som traditionelle aktier og obligationer. 

Afkast og risiko
I Sydinvest HøjrenteLande udnytter vi renteforskellen mellem højrentelande og udviklede lande. Renteforskellen skyldes den kreditrisiko, der er forbundet med investeringer i højrentelande. Merrenten i forhold til sikre statsobligationer afspejler risikoen i afdelingen og afhænger af udstedernes evne til at betale afdrag og renter. Der er tale om investeringer med høj risiko, og der kan være store kursudsving i afdelingen.

 

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Virksomhedsobligationer - hvordan gør jeg?

Samfundsmæssige risici i højrentelandene

Samfundsmæssige risici
Som investor skal du være opmærksom på, at lande i Emerging Markets i visse tilfælde ikke har de samme etiske standarder, som vi normalt forventer herhjemme. Det er netop det, som betegnelsen Emerging Markets dækker over. Flere lande er præget af politisk ustabilitet, store samfundsmæssige omvæltninger samt social og økonomisk ulighed. I Sydinvest har vi ikke værktøjerne til at foretage etiske screeninger af staterne i investeringsuniverset, hvorfor investor må tage denne risiko under overvejelse, inden investeringen foretages.

Disclaimer
Opdateret: 01-11-2017