Sydinvest HøjrenteLande Mix

Højforrentede obligationer

Højrenteobligationer i blandede valutaer
HøjrenteLande Mix er blandingen af afdelingerne Sydinvest Højrentelande og Højrentelande Lokal Valuta, hvor allokeringen mellem de to afdelinger varetages af Sydinvest, ud fra hvor det er mest attraktivt at placere sig.

Den økonomiske udvikling i højrentelandene spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.

Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande Mix
Afdelingen investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten. Porteføljen styres aktivt, og andelen af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta varierer baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.


Porteføljerådgiver
Thomas Brund
Titel: EM Obligationschef
Uddannelse: HD i finansiering
thomas.brund@sydbank.dk
Læs mere om teamet her
Regionsfordeling
Sådan investerer du
Kvartalsforventninger for HøjrenteLande Opdateret 4/7/17

"Rusland og Brasilien er ude af recession, og i Kina er væksten steget en smule. Den øgede styrke har tiltrukket investeringer til både EM-aktier og -obligationer"

Læs hele kvartalskommentaren her
Af EM obligationschef Thomas Brund
Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast 0,24 %
Afkast ÅtD, % 1,77 %
Salg 87,35
Køb 87,75
Indre værdi 87,68
Formue (mio.) 1137,85 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 2,81 %
1 år 0,39 %
3 år 4,64 %
5 år 4,04 %
7 år 23,01 %
10 år 52,90 %
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0016231921
Effektiv rente
6,78 %
Gennemsnitlig varighed
5,48
Standardafvigelse 1 år
6,20
Standardafvigelse 3 år
7,78
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
HøjrenteLande Mix1,38 %1,49 %0,40 %0,40 %
Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Mix?

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest HøjrenteLande Mix?

 • Vi forventer, at obligationer fra højrentelande kan give et merafkast i forhold til europæiske obligationer.
 • De senere år har de danske og europæiske obligationsrenter ligget på et lavt niveau. Derfor er det et godt alternativ at investere i obligationer fra højrentelande.
 • Ved at investere i Sydinvest HøjrenteLande Mix spreder du risikoen yderligere, fordi obligationer fra højrentelande ikke påvirkes af de internationale konjunkturer på samme måde som traditionelle aktier og obligationer.

Investeringstema og risiko
I Sydinvest HøjrenteLande Mix udnytter vi renteforskellen mellem højrentelande og udviklede lande. Renteforskellen skyldes den kreditrisiko, der er forbundet med investeringer i højrentelande. Merrenten i forhold til sikre statsobligationer afspejler risikoen i afdelingen og afhænger af udstedernes evne til at betale afdrag og renter. Endvidere udnyttes potentialet i valutakurserne. Der er tale om investeringer med høj risiko, og der kan være store kursudsving i afdelingen. Afdelingen kurssikrer i vid udstrækning US-dollarrisikoen i forhold til kroner for at gøre afkastet mere stabilt.

Sydinvest HøjrenteLande Mix ændrede den 15. marts 2010 investeringspolitik - læs mere her.

 

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest HøjrenteLande - hvordan gør jeg?

Samfundsmæssige risici i højrentelandene

Samfundsmæssige risici
Som investor skal du være opmærksom på, at lande i Emerging Markets i visse tilfælde ikke har de samme etiske standarder, som vi normalt forventer herhjemme. Det er netop det, som betegnelsen Emerging Markets dækker over. Flere lande er præget af politisk ustabilitet, store samfundsmæssige omvæltninger samt social og økonomisk ulighed. I Sydinvest har vi ikke værktøjerne til at foretage etiske screeninger af staterne i investeringsuniverset, hvorfor investor må tage denne risiko under overvejelse, inden investeringen foretages.

Disclaimer
Opdateret: 01-11-2017