Sydinvest International

Basisobligationer

Investerer i stabile internationale obligationer
En investering i Sydinvest International er en bred investering i udenlandske obligationer. Investeringerne spredes på mange lande og tager hensyn til regionale konjunkturudsving for at stabilisere afkastet. Sydinvest International søger at skabe et afkast på udenlandske obligationer og i udviklingen på valutamarkederne.

Investeringsprofil for Sydinvest International
Afdelingen investerer globalt i obligationer. Afdelingen er aktivt forvaltet og søger at udnytte bevægelserne i de forskellige landes obligations- og valutakurser til at øge afkastet i afdelingen. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer.

Porteføljerådgiver
Jørn Jeppesen
Titel: Seniorporteføljemanager
Uddannelse: Cand.merc.

Mail: j.jeppesen@sydbank.dk
Se udvidet CV

Årligt udbytte
Afdelingen udbetaler som hovedregel et årligt udbytte som består af alle realiserede kursgevinster og modtagne renter minus afdelingens administrationsomkostninger.

Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast -0,01 %
Afkast ÅtD, % -5,45 %
Salg 111,00
Køb 111,30
Indre værdi 111,13
Formue (mio.) 269,29 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Kvartalskommentar Opdateret 3/10/17

"normaliseringen af pengepolitikken fortsætter, så endnu en renteforhøjelse kan imødeses, og desuden vil Fed begynde at neddrosle sit store opkøbsprogram "

Læs hele kvartalskommentaren her
Af Seniorporteføljemanager Jørn Jeppesen
Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % -4,83 %
1 år -6,14 %
3 år -1,75 %
5 år 2,69 %
7 år 19,13 %
10 år 47,93 %
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0010140805
Effektiv rente
1,23 %
Gennemsnitlig varighed
5,69
Standardafvigelse 1 år
3,67
Standardafvigelse 3 år
6,16
Se mere
 
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
International1,00 %1,09 %0,15 %0,15 %
Hvis du vil investere i Sydinvest International

 

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest International?

 • Vi forventer et højere afkast end på danske obligationer eksempelvis Sydinvest Dannebrog bl.a. pga. af vores investeringer uden for eurozonen fx i obligationer udstedt i USD.
 • Afdelingen er velegnet som supplement til investeringer i danske obligationer, fordi den giver en bredere risikospredning og dermed et mere stabilt afkast på din samlede obligationsinvestering.
 • Solid opsparingsmulighed. Vi spreder investeringerne på flere markeder og tager hensyn til regionale konjunkturudsving for at stabilisere afkastet i afdelingen.
 • Afdelingen gør det særdeles godt i forhold til alle andre afdelinger i Europa med samme investeringsprofil.

Afkast og risiko
Sydinvest International udnytter renteforskellen mellem landene og fører en aktiv valutapolitik ved at udnytte bevægelserne i de forskellige landes valutakurser til at øge afkastet i afdelingen. En optimal valutafordeling i afdelingen er derfor ligeså vigtig som en optimal landefordeling i afdelingen. Afdelingen investerer kun i førsteklasses obligationer, dvs. obligationer, der er klassificeret som Investment Grade hos de internationale kreditvurderingsbureauer. Udviklingen i landenes renter og valutaer afspejler risikoen i afdelingen.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest International - hvordan gør jeg?

Disclaimer
Opdateret: 01-11-2017