Sydinvest International

Basisobligationer

Investerer i stabile internationale obligationer
En investering i Sydinvest International er en bred investering i udenlandske obligationer. Investeringerne spredes på mange lande og tager hensyn til regionale konjunkturudsving for at stabilisere afkastet. Sydinvest International søger at skabe et afkast på de udenlandske obligationer og udviklingen på valutamarkederne.

Investeringsprofil for Sydinvest International
Afdelingen investerer globalt i obligationer. Afdelingen er aktivt forvaltet og søger at udnytte bevægelserne i de forskellige landes obligations- og valutakurser til at øge afkastet i afdelingen. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer.

Porteføljerådgiver
Jørn Jeppesen
Titel: Seniorporteføljemanager
Uddannelse: Cand.merc.

Mail: j.jeppesen@sydbank.dk
Se udvidet CV

Årligt udbytte
Afdelingen udbetaler som hovedregel et årligt udbytte som består af alle realiserede kursgevinster og modtagne renter minus afdelingens administrationsomkostninger.

Afkast og kurser pr. 23/6/17 15:34 Værdi
Dagens afkast -0,13 %
Afkast ÅtD, % -1,03 %
Salg 116,10
Køb 116,50
Indre værdi 116,32
Formue (mio.) 387,61 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Kvartalskommentar Opdateret 1/4/17

"Forventninger til 2. kvartal 2017"

Læs hele kvartalskommentaren her
Af Seniorporteføljemanager Jørn Jeppesen
Afkast - Opdateret 01/6/17 Værdi
Afkast ÅtD, % -1,96 %
1 år -2,05 %
3 år 6,43 %
5 år 10,27 %
7 år 22,91 %
10 år 53,95 %
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0010140805
Effektiv rente
1,06 %
Gennemsnitlig varighed
5,43
Standardafvigelse 1 år
4,01
Standardafvigelse 3 år
6,23
Se mere
 
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
International1,00 %1,09 %0,20 %0,20 %
Hvis du vil investere i Sydinvest International

 

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest International?

 • Vi forventer et højere afkast end på danske obligationer eksempelvis Sydinvest Dannebrog bl.a. pga. af vores investeringer uden for eurozonen fx i obligationer udstedt i USD.
 • Afdelingen er velegnet som supplement til investeringer i danske obligationer, fordi den giver en bredere risikospredning og dermed et mere stabilt afkast på din samlede obligationsinvestering.
 • Solid opsparingsmulighed. Vi spreder investeringerne på flere markeder og tager hensyn til regionale konjunkturudsving for at stabilisere afkastet i afdelingen.
 • Afdelingen gør det særdeles godt i forhold til alle andre afdelinger i Europa med samme investeringsprofil.

Afkast og risiko
Sydinvest International udnytter renteforskellen mellem landene og fører en aktiv valutapolitik ved at udnytte bevægelserne i de forskellige landes valutakurser til at øge afkastet i afdelingen. En optimal valutafordeling i afdelingen er derfor ligeså vigtig som en optimal landefordeling i afdelingen. Afdelingen investerer kun i førsteklasses obligationer, dvs. obligationer, der er klassificeret som Investment Grade hos de internationale kreditvurderingsbureauer. Udviklingen i landenes renter og valutaer afspejler risikoen i afdelingen.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest International - hvordan gør jeg?

Disclaimer
Opdateret: 01-06-2017