Sydinvest Korte Obligationer

Basisobligationer

Korte Obligationer investerer du i kursstabile obligationer
Korte Obligationer er Sydinvests mest stabile afdeling og udmærker sig specielt ved at være mere kursstabil end Sydinvests øvrige obligationsafdelinger. Formuen er p.t. investeret i flere end 70 forskellige obligationer.

Korte Obligationer udbetaler udbytte
Hovedparten af afdelingens afkast udbetales hvert forår som udbytte. Afdelingen udbetaler som minimum renteindtægter fratrukket administrationsomkostninger.

Afdelingen er specielt egnet til dem, der ønsker at investere et beløb, som med kort varsel kan realiseres. Kursudsvingene i afdelingen vil være meget begrænsede.

Investeringsprofil for Sydinvest Korte Obligationer
Afdelingen investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 3 år. Vi forventer, at den lave risiko kan levere et stabilt afkast både på kort og på lang sigt.

Porteføljerådgiver
Nikolaj Fabricius
Titel: Seniorporteføljemanager
Uddannelse: Cand.scient.oecon.

Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk
Se udvidet CV

 

Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast 0,01 %
Afkast ÅtD, % 1,42 %
Salg 100,50
Køb 100,60
Indre værdi 100,58
Formue (mio.) 506,19 DKK
Kvartalskommentar Opdateret 13/10/17

"Vi forventer, at de korte renter i Danmark er låst fast en rum tid endnu, hvorimod de lange renter mere vil følge det generelle rentebillede"

Læs kvartalskommentaren her
Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius
Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 1,33 %
1 år 1,55 %
3 år 2,88 %
5 år 5,34 %
7 år 9,84 %
10 år 25,65 %
Udvikling af en investering på 100 kr.
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0015916225
Effektiv rente
0,46 %
Gennemsnitlig varighed
2,29
Standardafvigelse 1 år
0,56
Standardafvigelse 3 år
0,67
Se mere
 
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Korte Obligationer0,26 %0,27 %0,05 %0,05 %
Hvis du vil investere i Sydinvest Korte Obligationer

Hvorfor investere i Korte Obligationer?

 • Sydinvests mest stabile afdeling – specielt i perioder med rentestigning er Sydinvest Korte Obligationer mere kursstabil end Sydinvests øvrige obligationsafdelinger.
   
 • Et godt supplement og modvægt til din øvrige opsparing. Ved at investere i Sydinvest Korte Obligationer spreder du risikoen yderligere, fordi danske obligationer ikke bliver påvirket af de internationale konjunkturer på samme måde som aktier og internationale obligationer.
   
 • Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for.
   
 • Afdelingen er specielt egnet til dem, der ønsker at investere et beløb, som med kort varsel kan realiseres. Kursudsvingene i afdelingen vil være meget begrænsede.

Afkast og risiko
Størstedelen af afkastet i Korte Obligationerbliver udbetalt som udbytte. Sydinvest Korte Obligationerer den af Sydinvests afdelinger, hvor vi forventer det laveste, men mest stabile afkast. Kursudsvingene i afdelingen er begrænsede og er påvirket af renteudviklingen i Danmark. Varigheden i afdelingen er et udtryk for obligationernes kursrisiko og dermed risikoen i afdelingen. Vi varierer varigheden i afdelingen efter vores renteforventninger, dog vil afdelingen maksimalt have en varighed på 3. 

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Korte Obligationer - hvordan gør jeg?

Disclaimer