Sydinvest Latinamerika

Vækstaktier

Investering i latinamerikanske aktier
Med Sydinvest Latinamerika investerer du især i de to store lande Brasilien og Mexico, men der er også investeringer i Chile, Columbia og Peru.

Verdens store eksportører af fødevarer og råstoffer

Brasilien har etableret sig som en af verdens store eksportører af fødevarer og råstoffer. Hvor afsætningen tidligere gik til USA og Europa, er Kina nu den vigtigste samhandelspartner.

Mexicos vigtigste handelspartner er USA, som aftager ca. 80 % af eksporten. Stabilitet og vækst i USA er derfor meget afgørende for den mexicanske økonomi. Mexico er de senere år blevet mere konkurrencedygtig, og landet er i dag et attraktivt mål for udenlandske investeringer med henblik på produktion og eksport til USA.

Investeringsprofil for Sydinvest Latinamerika
Afdelingen investerer i latinamerikanske aktier, og de største investeringer ligger typisk i Brasilien og Mexico. Der foretages en aktiv styring af investeringerne, som er spredt på forskellige lande og brancher. Tilgangen er primært en top-down approach, hvor man først fokuserer på den overordnede udvikling i landene og i brancherne, før man ser på de enkelte selskaber.

Hvad siger porteføljemanageren?
Chefporteføljemanager Anders Damgaard har siden 1998 arbejdet som porteføljemanager med ansvar for latinamerikanske og fjernøstlige aktier. Tilgangen til investeringerne er primært en top-down approach, hvor man først fokuserer på den overordnede udvikling i landene og i brancherne, før man ser på de enkelte selskaber. 
Gå til Nyt fra afdelingen

Specialister i Emerging Markets Aktier

Sydinvest har et stærkt team af porteføljemanagere, som nu i mange år har arbejdet med investeringer fra Emerging Markets. Alle Sydinvests afdelinger, der investerer i Emerging Markets, styres af erfarne porteføljemanagere, der arbejder i teams. Herved drager vi bedst mulig nytte af hele organisationens erfaringer og kendskab til markederne.

Det er netop vores gode kendskab til de lokale investeringsmarkeder, som gør, at vi kan skabe resultater. For at kunne levere optimale betingelser for porteføljemanagerne har vi valgt at alliere os med en af de bedste rådgivere på markedet, nemlig Sydbank Emerging Markets.

Læs mere om teamet her

Kvartalskommentar Opdateret 3/10/17

"De nye aktiemarkeder gav et solidt positivt afkast, og samtidig klarede både vores globale og asiatiske afdelinger sig bedre end det generelle aktiemarked"

Læs om kvartalsforventningerne her
Af EM-aktiechef Jesper Engedal
Sådan investerer du
Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast 0,73 %
Afkast ÅtD, % 2,06 %
Salg 278,00
Køb 279,50
Indre værdi 279,34
Formue (mio.) 266,77 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 5,58 %
1 år -1,74 %
3 år -5,16 %
5 år -4,61 %
7 år -6,94 %
10 år 12,81 %
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
De 4 største landepositioner
Brasilien58,01 %
Mexico25,23 %
Chile7,44 %
Peru3,93 %
Beholdning
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0010169465
Active Share
30,8
Tracking Error
2,6 %
Standardafvigelse 1 år
12,73
Standardafvigelse 3 år
16,11
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Latinamerika1,63 %2,50 %0,47 %0,47 %
Vil du investere i Sydinvest Latinamerika?

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Latinamerika

 • De fleste lande i Latinamerika er eksportører af råvarer i form af olie, metaller og fødevarer
 • I tider med høj global vækst og stigende priser på råvarer, er Latinamerika derfor særlig interessant
 • Mexico har gennem de seneste år opnået en konkurrencemæssig fordel overfor Kina i samhandlen med USA. Der er gennemført reformer, som fremmer og stabiliserer væksten på et højere niveau
 • Andelen af befolkningen i Latinamerika, som kommer ud af fattigdom og ind i en købedygtig middelstand, vokser hurtigt. Det ses især i Brasilien
 • Der er en positiv demografi, hvilket betyder, at en forholdsvis stor andel af befolkningen befinder sig i den arbejdsduelige alder
 • Afdelingen har en stor spredning for at minimere risikoen. Der er op imod 100 forskellige aktier i porteføljen, som er fordelt på forskellige lande og brancher.

Store kursudsving – mulighed for højt afkast
Afhængigheden af råvarer og politisk uro i landene kan til tider give store kursudsving i afdelingen, men på længere sigt er der også mulighed for et højt afkast.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Latinamerika - hvordan gør jeg?

Ansvarlige investeringer Emerging Markets aktier

Ansvarlige investeringer
Som investor skal du være opmærksom på, at Emerging Markets-lande ikke har de samme etiske standarder, som vi normalt forventer herhjemme. Det er bl.a. det, som betegnelsen udviklingslande dækker over. Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI.

For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Læs mere om samfundsansvar og ansvarlige investeringer i Sydinvest
 

Disclaimer