Sydinvest Mellemlange Obligationer

Basisobligationer

Sydinvest Mellemlange Obligationer
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Afdelingen fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret stramt omkring de 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling.

Investeringsprofil for Sydinvest Mellemlange Obligationer
Afdelingen investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Afdelingen investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men afdelingerne vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.
Afdelingen er en mellem lang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at afdelingen ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele kurven – og altså også lange obligationer – bare den samlede varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Porteføljerådgiver
Nikolaj Fabricius
Titel: Seniorporteføljemanager
Uddannelse: Cand.scient.oecon.

Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk
Se udvidet CV

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog:
Bemærk at afdelingen er fusioneret med Sydinvest Dannebrog (ISIN: DK0016098908) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer er den fortsættende afdeling. Læs mere om fusionen her.

Afkast og kurser pr. 18/8/17 15:51 Værdi
Dagens afkast 0,09 %
Afkast ÅtD, % 1,15 %
Salg 100,50
Køb 100,60
Indre værdi 100,58
Formue (mio.) 3960,52 DKK
Kvartalskommentar Opdateret 8/8/17

"I Danmark forventer vi at Nationalbanken vil afvente ECB med at ændre på styringsrenten"

Læs kvartalskommentaren her
Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/8/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 0,78 %
1 år 0,71 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0060585073
Effektiv rente
1,01 %
Gennemsnitlig varighed
3,97
Standardafvigelse 1 år
1,41
Standardafvigelse 3 år
-
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Mellemlange Obligationer0,51 %0,56 %0,10 %0,10 %
Hvis du vil investere i Sydinvest Mellemlange Obligationer

Hvorfor investere i Sydinvest Mellemlange Obligationer?

 • En stabil opsparing. Vi spreder investeringerne på mange obligationer og søger at finde de mest attraktive obligationer på det danske obligationsmarked.
 • Mere rene mellemlange obligationsafdelinger end afd. Dannebrog
 • En investering med en samlede varighed på omkring 4 år
 • Et godt supplement og modvægt til din øvrige opsparing. Ved at investere i mellem lange obligationer spreder du risikoen yderligere, fordi danske obligationer ikke bliver påvirket af de internationale konjunkturer på samme måde som aktier og internationale obligationer.
 • Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for.
 • Afdelingen er specielt egnet til dem, der ønsker at investere et beløb over en årrække uden at løbe en større risiko.
 • Kursudsvingene i afdelingen vil være begrænsede.

Afkast og risiko
Størstedelen af afkastet i Mellemlange Obligationer bliver udbetalt som udbytte. Kursudsvingene i afdelingen er begrænsede og er påvirket af renteudviklingen i Danmark. Varigheden i afdelingen er et udtryk for obligationernes kursrisiko og dermed risikoen i afdelingen. Vi varierer varigheden i afdelingen efter vores renteforventninger. Tror vi på rentefald, så forøger vi rentefølsomheden. Mens vi sænker rentefølsomheden i perioder, hvor vi tror på rentestigning.

 

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Mellemlange Obligationer  - hvordan gør jeg?

Disclaimer