Sydinvest Mellemlange Obligationer

Basisobligationer

Sydinvest Mellemlange Obligationer
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Afdelingen fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret stramt omkring de 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling.

Investeringsprofil for Sydinvest Mellemlange Obligationer
Afdelingen investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Afdelingen investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men afdelingerne vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.
Afdelingen er en mellem lang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at afdelingen ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele kurven – og altså også lange obligationer – bare den samlede varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Porteføljerådgiver
Nikolaj Fabricius
Titel: Seniorporteføljemanager
Uddannelse: Cand.scient.oecon.

Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk
Se udvidet CV

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog:
Bemærk at afdelingen er fusioneret med Sydinvest Dannebrog (ISIN: DK0016098908) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer er den fortsættende afdeling. Læs mere om fusionen her.

Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast 0,02 %
Afkast ÅtD, % 1,88 %
Salg 101,20
Køb 101,40
Indre værdi 101,29
Formue (mio.) 3803,62 DKK
Kvartalskommentar Opdateret 13/10/17

"Vi forventer, at de korte renter i Danmark er låst fast en rum tid endnu, hvorimod de lange renter mere vil følge det generelle rentebillede"

Læs kvartalskommentaren her
Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 1,69 %
1 år 1,86 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0060585073
Effektiv rente
0,86 %
Gennemsnitlig varighed
3,84
Standardafvigelse 1 år
1,21
Standardafvigelse 3 år
-
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Mellemlange Obligationer0,51 %0,56 %0,10 %0,10 %
Hvis du vil investere i Sydinvest Mellemlange Obligationer

Hvorfor investere i Sydinvest Mellemlange Obligationer?

 • En stabil opsparing. Vi spreder investeringerne på mange obligationer og søger at finde de mest attraktive obligationer på det danske obligationsmarked.
 • Mere rene mellemlange obligationsafdelinger end afd. Dannebrog
 • En investering med en samlede varighed på omkring 4 år
 • Et godt supplement og modvægt til din øvrige opsparing. Ved at investere i mellem lange obligationer spreder du risikoen yderligere, fordi danske obligationer ikke bliver påvirket af de internationale konjunkturer på samme måde som aktier og internationale obligationer.
 • Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for.
 • Afdelingen er specielt egnet til dem, der ønsker at investere et beløb over en årrække uden at løbe en større risiko.
 • Kursudsvingene i afdelingen vil være begrænsede.

Afkast og risiko
Størstedelen af afkastet i Mellemlange Obligationer bliver udbetalt som udbytte. Kursudsvingene i afdelingen er begrænsede og er påvirket af renteudviklingen i Danmark. Varigheden i afdelingen er et udtryk for obligationernes kursrisiko og dermed risikoen i afdelingen. Vi varierer varigheden i afdelingen efter vores renteforventninger. Tror vi på rentefald, så forøger vi rentefølsomheden. Mens vi sænker rentefølsomheden i perioder, hvor vi tror på rentestigning.

 

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Mellemlange Obligationer  - hvordan gør jeg?

Disclaimer