Sydinvest Tyskland

Basisaktier

Væksten i Tyskland bygger på industriproduktionen
Tyskland er kendetegnet ved at være en industrination, hvorfor en stor andel af afdelingens investeringer også er placeret i industrivirksomheder. Afdelingen investerer i 40-50 tyske virksomheder.

Investeringsprofil for Sydinvest Tyskland
Afdelingen investerer i tyske aktier. Investeringerne er spredt på forskellige brancher og selskaber. Afdelingen er aktivt forvaltet. Udvælgelsen af aktier er baseret på grundig analyse af selskabernes regnskaber, og i sammensætningen af afdelingens investeringer er der lagt vægt på at tilpasse porteføljerisikoen for at udnytte markedets bevægelser.

Rådgivere:
Deutsche Asset Management & Sydbank
 

 

Mail: si@sydinvest.dk
Læs mere om rådgiverne

Store kursudsving – mulighed for højt afkast
Tyske selskaber er karakteriseret ved at have en stærk konkurrencekraft og meget høj grad af innovation. Mange tyske selskaber er markedsledere inden for deres område. Tyskland har en god infrastruktur i global sammenhæng. Husholdninger og virksomheder har en relativ stærk finansiel position, og Tyskland oplever en stigende indenlandsk efterspørgsel. Sydinvest Tyskland er en af de mest risikable afdelinger i Sydinvest, hvilket giver mulighed for et højt afkast.

Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 15,62 %
1 år 24,38 %
3 år 40,18 %
5 år 71,05 %
7 år 79,43 %
10 år 27,18 %
Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast 0,00 %
Afkast ÅtD, % 13,69 %
Salg 136,10
Køb 136,40
Indre værdi 136,38
Formue (mio.) 702,72 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0060033116
Active Share
34,3
Tracking Error
1,2 %
Standardafvigelse 1 år
11,75
Standardafvigelse 3 år
17,06
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Tyskland1,52 %1,76 %0,25 %0,25 %
Vil du investere i Sydinvest Tyskland?

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Tyskland?

 • Sydinvest Tyskland investerer bredt inden for tyske aktier og giver således en god risikospredning på det tyske aktiemarked.
 • Vi investerer i selskaber, der i kraft af en stærk markedsposition lokalt og/eller globalt forventes at opnå en høj og stabil indtjening.
 • Tyskland er kendetegnet ved at være en industrination, hvorfor en stor andel af afdelingens investeringer også er placeret i industrivirksomheder.
 • I afdelingen indgår både store og små selskaber.

Afkast og kursudsving
Afdelingen har en højere risiko end obligationsafdelingerne, men der er også udsigt til højere afkast på længere sigt. På kort sigt vil kursudsvingene normalt være større end på obligationer, og der kan også være perioder med negativt afkast. Afkastet i afdelingen består af kursændringer og udbytte.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Tyskland - hvordan gør jeg?

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer
Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI. For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger samt afdelingerne Virksomhedsobligationer bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Disclaimer