Sydinvest USA Ligevægt & Value

Basisaktier

Sydinvest USA Ligevægt og Value er Danmarks bedste investeringsfond
Kåringen som 'bedste præstation blandt investeringsforeninger på aktiemarkedet i 2016', er foretaget af Jyllands-Postens i samarbejde med Dansk Aktie Analyse. Sydinvest USA Ligevægt & Value kom helt til tops i år, fordi både value- og ligevægtstrategierne har haft medvind i 2016.

Valueaktierne klaret sig virkelig godt, og mange af de mindre selskaber, vi har valgt til porteføljen, har ligeledes klaret sig bedre en markedet og afdelingen har desuden nydt godt af opturen på det amerikanske aktiemarked.
Læs mere her

Få en bred investering i amerikanske aktier med Sydinvest USA Ligevægt og Value
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Amerikanske selskaber har brugt tiden efter finanskrisen til at strømline organisationerne, og de er godt positioneret, når et økonomisk opsving tager fat. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.

Investeringsmål
Målsætningen er at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark under hensyntagen til udstukne risikorammer. Det sker bl.a. ved at vægte alle aktiepositioner nogenlunde ens og ved aktiv aktieudvælgelse. Afdelingens benchmark er MSCI USA Index inkl. nettoudbytte.

Investeringsprofil for Sydinvest USA Ligevægt & Value
Afdelingen investerer i nordamerikanske aktier og er spredt på brancher og selskaber. Afdelingen er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab. Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks.
 

Porteføljerådgiver
Michael Thomassen, CFA
Titel: Porteføljemanager
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: michael.thomassen@sydbank.dk
Se udvidet CV
Porteføljerådgiver
Romanas Narusis, CFA
Titel: Porteføljemanager
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk
Se udvidet CV

 

Sådan investerer du
Kvartalskommentar Opdateret 10/4/17

"Årets første kvartal har overordnet set været positivt for globale aktier med pæne stigninger på tværs af regioner"

Læs kvartalskommentaren her
Af porteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen
Afkast og kurser pr. 23/6/17 15:34 Værdi
Dagens afkast -0,18 %
Afkast ÅtD, % -1,70 %
Salg 37,88
Køb 38,02
Indre værdi 37,95
Formue (mio.) 332,89 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/6/17 Værdi
Afkast ÅtD, % -3,21 %
1 år 14,38 %
3 år 55,67 %
5 år 115,21 %
7 år 166,18 %
10 år 83,25 %
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0010270776
Active Share
76,7
Tracking Error
1,4 %
Standardafvigelse 1 år
12,05
Standardafvigelse 3 år
12,52
Se mere
 
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
USA Ligevægt & Value1,43 %1,71 %0,20 %0,20 %
Vil du investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?

 • Let adgang til verdens største og toneangivende aktiemarked
 • Sydinvest USA investerer bredt i amerikanske selskaber og sektorer og giver således en god risikospredning på det amerikanske aktiemarked.
 • Vi investerer efter et ligevægts- og valueprincip, som historisk har givet et merafkast.
 • Afdelingen henvender sig til investorer, som har positive forventninger til amerikanske selskaber og/eller den amerikanske dollar.
 • Afdelingen investerer i ca. 100 selskaber spredt på forskellige brancher.

Afkast og kursudsving
På kort sigt kan kursudsvingene være større end på øvrige obligations- og aktieafdelinger, og der kan også være perioder med negativt afkast. Afkastet i afdelingen består af kursændringer og udbytte.

Bemærk:
Afdelingen har den 4.12.08 skiftet navn fra Sydinvest e-Business til Sydinvest USA (se historiske data)

Afdelingen har den 10.06.13 skiftet navn fra Sydinvest USA til Sydinvest USA Ligevægt og Value. 

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer
Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI. For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger samt afdelingerne Virksomhedsobligationer bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Disclaimer