Sydinvest USA Ligevægt & Value

Basisaktier

Få en bred investering i amerikanske aktier med Sydinvest USA Ligevægt og Value
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.

Sydinvest USA Ligevægt og Value er Danmarks bedste investeringsfond
Kåringen som 'bedste præstation blandt investeringsforeninger på aktiemarkedet i 2016', er foretaget af Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse. Sydinvest USA Ligevægt & Value kom helt til tops, fordi både ligevægt og value har haft stor medvind i 2016.
Læs mere her

Investeringsprofil for Sydinvest USA Ligevægt & Value
Afdelingen er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs af sektorer.

Porteføljerådgiver
Michael Thomassen, CFA, FRM
Titel: Seniorporteføljemanager
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: michael.thomassen@sydbank.dk
Se udvidet CV
Porteføljerådgiver
Romanas Narusis, CFA, FRM
Titel: Seniorporteføljemanager
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk
Se udvidet CV
Sådan investerer du
Kvartalskommentar Opdateret 5/10/17

"At aktierne er kom styrket igennem det seneste kvartal, skal ses i lyset af stigende global vækst og fortsat stærke regnskaber"

Læs kvartalskommentaren her
Af porteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen
Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast 0,22 %
Afkast ÅtD, % -0,22 %
Salg 38,46
Køb 38,60
Indre værdi 38,52
Formue (mio.) 269,71 DKK
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % -0,19 %
1 år 12,25 %
3 år 41,87 %
5 år 115,75 %
7 år 171,71 %
10 år 94,02 %
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0010270776
Active Share
76,1
Tracking Error
1,5 %
Standardafvigelse 1 år
13,84
Standardafvigelse 3 år
12,89
Se mere
 
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
USA Ligevægt & Value1,43 %1,71 %0,20 %0,20 %
Vil du investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?

 • Let adgang til verdens største og toneangivende aktiemarked
 • Sydinvest USA investerer bredt i amerikanske selskaber og sektorer og giver således en god risikospredning på det amerikanske aktiemarked.
 • Vi investerer efter et ligevægts- og valueprincip, som historisk har givet et merafkast.
 • Afdelingen henvender sig til investorer, som har positive forventninger til amerikanske selskaber og/eller den amerikanske dollar.
 • Afdelingen investerer i ca. 100 selskaber spredt på forskellige brancher.

Afkast og kursudsving
På kort sigt kan kursudsvingene være større end på øvrige obligations- og aktieafdelinger, og der kan også være perioder med negativt afkast. Afkastet i afdelingen består af kursændringer og udbytte.

Bemærk:
Afdelingen har den 4.12.08 skiftet navn fra Sydinvest e-Business til Sydinvest USA (se historiske data)

Afdelingen har den 10.06.13 skiftet navn fra Sydinvest USA til Sydinvest USA Ligevægt og Value. 

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer
Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI. For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger samt afdelingerne Virksomhedsobligationer bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Disclaimer