Sydinvest Verden Ligevægt & Value

Basisaktier

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Afdelingen giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Afdelingen har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen. 

Investeringsprofil for Sydinvest Verden Ligevægt & Value
Afdelingen er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges regions- og sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs regioner og sektorer.

Porteføljerådgiver
Michael Thomassen, CFA, FRM
Titel: Seniorporteføljemanager
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: michael.thomassen@sydbank.dk
Se udvidet CV
Porteføljerådgiver
Romanas Narusis, CFA, FRM
Titel: Seniorporteføljemanager
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk
Se udvidet CV

 

Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast -0,01 %
Afkast ÅtD, % 1,71 %
Salg 81,80
Køb 82,20
Indre værdi 82,01
Formue (mio.) 323,52 DKK
Kvartalskommentar Opdateret 5/10/17

"At aktierne er kom styrket igennem det seneste kvartal, skal ses i lyset af stigende global vækst og fortsat stærke regnskaber"

Læs kvartalskommentaren her
Af porteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 3,19 %
1 år 13,44 %
3 år 32,62 %
5 år 77,44 %
7 år 101,04 %
10 år 63,25 %
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
De 4 største landepositioner
USA46,84 %
Japan8,04 %
Canada6,49 %
England4,95 %
Beholdning
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0010101740
Active Share
81,7
Tracking Error
1,5 %
Standardafvigelse 1 år
9,35
Standardafvigelse 3 år
11,31
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Verden Ligevægt Value1,46 %1,76 %0,29 %0,24 %
Vil du investere i Sydinvest Verden Ligevægt & Value?

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Verden Ligevægt & Value?

 • Afdelingen er en god basisafdeling til din opsparing og investerer bredt i hele verden i aktier fra forskellige brancher og regioner.
 • Afdelingens største investeringer ligger i USA, som har det største aktiemarked i verden.
 • Afdelingen investerer efter et ligevægts- og valueprincip, som historisk har givet et merafkast.
 • Afdelingen giver let  adgang til en portefølje af billige aktier.
 • Stor spredning. Afdelingen investerer i omkring 200 selskaber spredt på forskellige lande og brancher.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Verden - hvordan gør jeg?

Bemærk: Afdelingen har den 10.06.2013 ændret navn fra Sydinvest Verden til Sydinvest Verden Ligevægt og Value

Disclaimer
Opdateret: 01-11-2017