Sydinvest Verden Ligevægt & Value Akk

Basisaktier

Spredning på alverdens aktiemarkeder
Sydinvest Verden Ligevægt & Value Akk. er et alternativ til at investere direkte i aktier fra hele verden. Afdelingen giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Afdelingen har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier. Afdelingen er lagerbeskattet og udbetaler dermed ingen udbytte.

Investeringsmål
Målsætningen er at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark under hensyntagen til udstukne risikorammer. Det sker bl.a. ved at vægte alle aktiepositioner nogenlunde ens og ved aktiv aktieudvælgelse. Afdelingens benchmark er MSCI All Country World Index inkl. nettoudbytte. 

Investeringsprofil for Sydinvest Verden Ligevægt & Value
Afdelingen investerer i aktier fra hele verden og er spredt på forskellige lande, brancher og selskaber. Afdelingen er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab. Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektor- og regionsrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks.

Porteføljerådgiver
Michael Thomassen, CFA
Titel: Porteføljemanager
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: michael.thomassen@sydbank.dk
Se udvidet CV
Porteføljerådgiver
Romanas Narusis, CFA
Titel: Porteføljemanager
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk
Se udvidet CV

 

Afkast og kurser pr. 23/6/17 15:34 Værdi
Dagens afkast -0,08 %
Afkast ÅtD, % 0,93 %
Salg 119,60
Køb 120,20
Indre værdi 119,93
Formue (mio.) 157,40 DKK
Kvartalskommentar Opdateret 10/4/17

"Årets første kvartal har overordnet set været positivt for globale aktier med pæne stigninger på tværs af regioner"

Læs kvartalskommentaren her
Af porteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/6/17 Værdi
Afkast ÅtD, % -0,11 %
1 år 15,83 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
De 4 største landepositioner
USA49,70 %
Japan7,72 %
Canada5,61 %
Frankrig5,37 %
Beholdning
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0060669091
Active Share
82,2
Tracking Error
-
Standardafvigelse 1 år
7,85
Standardafvigelse 3 år
-
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Verden Ligevægt Value Akk1,40 %1,74 %0,29 %0,24 %
Vil du investere i Sydinvest Verden Ligevægt & Value?

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Verden Ligevægt & Value?

 • Afdelingen er en god basisafdeling til din opsparing og investerer bredt i hele verden i aktier fra forskellige brancher og regioner.
 • Afdelingens største investeringer ligger i USA, som har det største aktiemarked i verden.
 • Afdelingen investerer efter et ligevægts- og valueprincip, som historisk har givet et merafkast.
 • Afdelingen giver let  adgang til en portefølje af billige aktier.
 • Stor spredning. Afdelingen investerer i omkring 200 selskaber spredt på forskellige lande og brancher.

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Verden - hvordan gør jeg?

Bemærk: Afdelingen har den 10.06.2013 ændret navn fra Sydinvest Verden til Sydinvest Verden Ligevægt og Value

Disclaimer
Opdateret: 01-06-2017