Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2017

Højforrentede obligationer

Virksomhedsobligationer er med fast udløb og fast udbytte
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2017 er et produkt for investorer, der søger en fast investeringshorisont frem mod 2017. Det er især interessant i en periode med forventninger om rentestigninger. Ved at investere i højtforrentede virksomhedsobligationer med kort løbetid og holde dem til udløb forventer vi, at afdelingen kan opnå en attraktiv løbende rente og samtidig reducere risikoen ved rentestigninger.

Ny investeringsmulighed med fast udløb
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2017 investerer i virksomhedsobligationer med høj rente og lav kreditværdighed (såkaldte High Yield-obligationer). Afdelingen har fast udløb den 31.12.2017, og afdelingen afvikles pr. denne dato. Efter en afviklings periode udbetales formuen til investorerne. Vores målsætning er, at udløbskursen (indre værdi for afdelingen) bliver omkring kurs 100. Om indfrielseskursen ligger over eller under kurs 100 vil afhænge af, hvor stort tab eller gevinst der opstår på obligationerne.

Investeringsprofil: Virksomhedsobligationer HY 2017
Afdelingen investerer globalt i højtforrentede virksomhedsobligationer med kort løbetid og lav kreditværdighed. Valutarisikoen er begrænset. Danske real- og statsobligationer kan udgøre en del af porteføljen, hvilket især vil gøre sig gældende hen imod afviklingen af afdelingen, hvor de vil kunne udgøre næsten hele porteføljen. Afdelingen udbetaler et fast udbytte og har udløb den 31.12.2017.

Hvad siger porteføljemanageren?
Afdelingen er et fornuftigt supplement til en investering i danske obligationer, specielt hvis du tror, at den danske rente på sigt vil stige. Vi forventer et afkast, der er højere end afkastet på danske obligationer. Afdelingen udbetaler fast udbytte på 4 %, dog 3,4 % det første år.

Afdelingens investeringer bliver spredt på flere end 75 forskellige obligationer, så afdelingen kan tåle, at enkelte investeringer ikke udvikler sig fordelagtigt.

Porteføljerådgiver
Alex Hauge Andersen
Titel: Obligationschef
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: alex.andersen@sydbank.dk 
Se udvidet CV
Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 0,89 %
1 år 1,54 %
3 år 3,89 %
5 år -
7 år -
10 år -
Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer Opdateret 13/10/17

"Vi forventer, at virksomhedsobligationerne i det kommende kvartal fortsat vil nyde godt af den positive udvikling i den globale økonomi"

Læs kvartalskommentaren her
Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast 0,00 %
Afkast ÅtD, % 0,80 %
Salg 93,80
Køb 94,05
Indre værdi 94,11
Formue (mio.) 550,37 DKK
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0060539716
Effektiv rente
0,70 %
Gennemsnitlig varighed
0,10
Standardafvigelse 1 år
0,68
Standardafvigelse 3 år
3,35
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Virksomhedsobl. HY 20171,06 %1,23 %0,30 %0,30 %
Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer
Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI. For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger samt afdelingerne Virksomhedsobligationer bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Disclaimer
Opdateret: 01-11-2017