Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende

Højforrentede obligationer

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer og med udviklingen i kreditspændet.

Investeringsprofil for Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende
Afdelingen investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Porteføljerådgiver
Alex Hauge Andersen
Titel: Obligationschef
Uddannelse: cand.oecon.

Mail: alex.andersen@sydbank.dk 
Se udvidet CV
Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast -0,10 %
Afkast ÅtD, % 4,20 %
Salg 154,90
Køb 155,70
Indre værdi 155,83
Formue (mio.) 236,28 DKK
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0060089415
Effektiv rente
2,53 %
Gennemsnitlig varighed
2,90
Standardafvigelse 1 år
2,30
Standardafvigelse 3 år
4,80
Se mere
 
Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer Opdateret 13/10/17

"Vi forventer, at virksomhedsobligationerne i det kommende kvartal fortsat vil nyde godt af den positive udvikling i den globale økonomi"

Læs kvartalskommentaren her
Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 5,35 %
1 år 7,04 %
3 år 7,62 %
5 år 20,42 %
7 år 37,99 %
10 år 55,71 %
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Virksomhedsobl. HY Akk1,20 %1,39 %0,60 %0,60 %
Vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer Akk.?

Hvem kan investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer Akkumulerende?
Afdelingen er akkumulerende. Du kan investere både frie midler og pensionsmidler i afdelingen. Pga. beskatningen er afdelingen dog særlig velegnet til investering af midler under virksomhedsskatteordningen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer?

 • Vi forventer, at afdelingen på sigt vil give et merafkast i forhold til danske obligationer. 
 • De europæiske renter forbliver lave i det kommende år, hvilket vil gavne virksomhederne.
 • Mange virksomheder har forbedret deres balancer og nedbragt deres gæld. Det vil medføre, at antallet af misligholdte obligationer vil forblive på et lavt niveau de kommende år. 
 • Afdelingens investeringer er spredt på flere end 100 forskellige virksomheder, så afdelingen kan tåle, at enkelte investeringer ikke udvikler sig fordelagtigt. 
 • Afdelingen er flot placeret i forhold til konkurrenterne set over de seneste tre år.

Hvad skal du specielt være opmærksom på:
Virksomhedsobligationer kan opfattes som en blanding af almindelige obligationer og aktier. Afkastet afhænger af udviklingen i både det generelle renteniveau og merrenten i forhold til statsobligationer. Merrenten på virksomhedsobligationer er følsom over for makroøkonomiske og politiske faktorer lige som obligationernes rating og branchetilhørsforhold.

Fordel - børneopsparing og pensionsopsparing
Der er ingen skattemæssig fordel ved at investere i akkumulerende afdelinger frem for udbyttebetalende afdelinger. Fordelen er, at du ikke skal tænke på at geninvestere det årlige udbytte. 

Læs mere om investering

Køb og salg af Sydinvest Virksomhedsobligationer Akk. - hvordan gør jeg?

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer
Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI. For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger samt afdelingerne Virksomhedsobligationer bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Disclaimer
Opdateret: 01-11-2017