Sydinvest Virksomhedsobligationer IG

Basisobligationer

De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.

Kreditvurderingen er afgørende
Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG er obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investere i danske stats- og realkreditobligationer (jo højere afkast man som investor søger, desto højere risiko bør man være indstillet på at løbe).

Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer IG
Afdelingen investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Porteføljerådgiver
Niels Mellemgaard Sørensen
Titel: Porteføljemanager
Uddannelse: Cand.polit

Mail: niels.soerensen@sydbank.dk
Se udvidet CV
Udvikling af en investering på 100 kr.
Dokumenter og publikationer
Central Investorinformation Central Investorinformation
Seneste månedskommentarMånedskommentar
Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer Opdateret 13/10/17

"Vi forventer, at virksomhedsobligationerne i det kommende kvartal fortsat vil nyde godt af den positive udvikling i den globale økonomi"

Læs kvartalskommentaren her
Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen
Afkast og kurser pr. 17/11/17 15:55 Værdi
Dagens afkast 0,05 %
Afkast ÅtD, % 3,54 %
Salg 112,40
Køb 112,80
Indre værdi 112,90
Formue (mio.) 786,73 DKK
Afkast - Opdateret 01/11/17 Værdi
Afkast ÅtD, % 3,99 %
1 år 2,20 %
3 år 7,11 %
5 år 13,64 %
7 år -
10 år -
Nøgletal
Værdi
ISIN
DK0060409266
Effektiv rente
2,73 %
Gennemsnitlig varighed
5,82
Standardafvigelse 1 år
3,03
Standardafvigelse 3 år
3,13
Se mere
 
Risiko
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Virksomhedsobligation IG1,04 %1,17 %0,45 %0,45 %
Vil du investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer IG?

Hvem kan investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer IG?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig

Hvorfor investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer IG? 

 • Afdelingen er et fornuftigt alternativ eller supplement til en investering i danske obligationer. Det kan være en fordel at sprede sine sikre investeringer i danske obligationer til en forholdsvis stabil investering i virksomhedsobligationer med en høj kreditværdighed og derigennem opnå et højere forventet afkast. 
 • Vi forventer et stabilt afkast, der er højere end afkastet på danske obligationer. Risikoen i afdelingen er højere end i Dannebrog, men er indplaceret i samme risikoklasse, dvs 3. 
 • Afdelingens investeringer bliver spredt på obligationer udstedt af over 100 forskellige virksomheder, så afdelingen kan tåle, at enkelte investeringer ikke udvikler sig fordelagtig. 
 • Sydinvest har siden 2001 investeret i virksomhedsobligationer og har stor erfaring og succes med det. 

Hvad skal du specielt være opmærksom på:
Virksomhedsobligationer kan opfattes som en blanding af almindelige obligationer og aktier. Afkastet afhænger af udviklingen i både det generelle renteniveau og merrenten i forhold til statsobligationer. Merrenten på virksomhedsobligationer er følsom over for obligationernes rating og branchetilhørsforhold.

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer
Sydinvest har underskrevet FN´s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI. For at kunne leve op til disse principper har vi indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden GES Investment Services. Alle selskaber i Sydinvests aktieafdelinger samt afdelingerne Virksomhedsobligationer bliver screenet af GES Investment Services, som gennemfører analyser, afholder møder med selskaberne og indleder dialog med de relevante virksomheder, hvis der forefindes kritisable forhold. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes.

Disclaimer
Opdateret: 01-11-2017