HøjrenteLande ESG

Fonden er omfattet af Artikel 8 i Disclosureforordningen

1. Afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika
Investeringsprofilen kombinerer ESG-analyse med fundamental værdianalyse af investeringsmulighederne. Betegnelsen ESG (Environment, Social og Governance) omfatter landenes niveau og udvikling inden for bl.a. miljø, sociale forhold og regeringsførelse Afdelingen foretager et aktivt til- og fravalg af udstedere på baggrund af bl.a. krav til ESG og størst forventning til afkastpotentialet. Afdelingen afviger således i perioder væsentligt fra sammensætningen af benchmark.

2. Overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika
Afdelingens benchmark er et bredt indeks for Emerging Markets. Der er derfor ikke overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika.

3. Metode til beregning af benchmark
For en nærmere beskrivelse af JP Morgan EMBI Global Diversified henvises til JP Morgan. Metoden til beregning af benchmark kan findes på denne adresse:

https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf