Vækstorienteret Akk.

1. Afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika
Afdelingen promoverer miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse og har fokus på forskellige indikatorer for bæredygtighed i investeringsprocessen.

2. Overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika
Afdelingens benchmark er et bredt indeks. Der er derfor ikke fuld overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika. Benchmark inddrager ikke betragtninger vedrørende miljømæssige og/eller sociale forhold, men det er en del af investeringsprocessen.

3. Metode til beregning af benchmark
For en nærmere beskrivelse af Nordea CM 3Y Government Bond Index og Nordea CM 5Y Government Bond Index henvises til Nordea. Metoden til beregning af benchmark kan findes på denne adresse:
https://corporate.nordea.com/api/research/attachment/75001

For en nærmere beskrivelse af ICE BofA HY Index henvises til ICE. Metoden til beregning af benchmark kan findes på denne adresse:
https://indices.theice.com/home#

For en nærmere beskrivelse af JP Morgan EMBI Global Diversified henvises til JP Morgan. Metoden til beregning af benchmark kan findes på denne adresse:
https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf

For en nærmere beskrivelse af MSCI All Country World Index henvises til MSCI. Metoden til beregning af benchmark kan findes på denne adresse:
https://www.msci.com/index-methodology