Verden Ligevægt & Value

Fonden er omfattet af Artikel 8 i Disclosureforordningen

 

1. Afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika
Afdelingen promoverer miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse og har fokus på forskellige indikatorer for bæredygtighed i investeringsprocessen bl.a. gennem udøvelse af aktivt ejerskab. 

2. Overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika
Afdelingens benchmark er et bredt indeks. Der er derfor ikke overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika. 

3. Metode til beregning af benchmark
For en nærmere beskrivelse af MSCI All Country World Index henvises til MSCI. Metoden til beregning af benchmark kan findes på følgende adresse:
www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_IndexCalcMethodology_Nov2020.pdf