Virksomhedsobligationer IG Etik

Fonden er omfattet af Artikel 8 i Disclosureforordningen

 

1. Afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika
Etik: Selskaberne i afdelingens investeringsunivers screenes indenfor 6 forretningsområder. Af tabellen fremgår, hvad omsætningen maksimalt må være indenfor de forskellige forretningsområder. 

Forretningsområde Maks. omsætningsgrænse
Tobak (produktion) 5 %
Tobak (distribution) 5 %
Alkohol

5 %

Hasardspil 5 %
Voksenunderholdning 5 %
Våben 5 %
Fossile brændstoffer (udvinding, produktion, moderation, distribution og salg) 5 %
Fossile brændstoffer (leverandører af udstyr og serviceydelser)  50 %


​Afdelingen kan ikke investere i selskaber, som ikke lever op til screeningskriterierne. 

2. Overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika
Afdelingens benchmark er et bredt indeks. Der er derfor ikke overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika. 

3. Metode til beregning af benchmark
For en nærmere beskrivelse af ICE BofA Euro Corporate Index henvises til ICE. Metoden til beregning af benchmark kan findes på denne adresse:
https://indices.theice.com/home#