Virksomhedsobligationer IG

Fonden er omfattet af Artikel 8 i Disclosureforordningen

 

1. Afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika
Afdelingen promoverer miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse og har fokus på forskellige indikatorer for bæredygtighed i investeringsprocessen. 

2. Overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika
Afdelingens benchmark er et bredt indeks. Der er derfor ikke overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika. 

3. Metode til beregning af benchmark
For en nærmere beskrivelse af ICE BofA Euro Corporate Index henvises til ICE. Metoden til beregning af benchmark kan findes på denne adresse:
https://indices.theice.com/home#