Balanceret Akk

Blandede fonde

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedskommentar

De globale aktier steg samlet set 2,8 % i juli. De amerikanske aktier steg ca. 3,5 % målt i DKK, mens de europæiske aktier steg med ca. 3,1%. Emerging Markets aktierne steg knap så meget men dog 1,9 % i juli. Risikoen for en eskalerende global handelskonflikt er aftaget i juli efter mødet mellem Juncker og Trump, og det har generelt givet en positiv udvikling på verdens aktiemarkeder. De amerikanske og europæiske 10-årige renter steg i måneden pga. lavere efterspørgsel efter sikre investeringer.

Afkast: Afdelingen har klaret sig lidt bedre end benchmark i juli. Vores danske realkreditobligationer har klaret sig bedre end benchmark, mens vores EM-obligationer ikke har kunnet følge med benchmark. Aktieporteføljen har klaret sig lidt dårligere end benchmark i måneden, hvilket primært skyldes vores mindre undervægt i aktier i øjeblikket og vores overvægt i EM-aktier.

Porteføljeudvikling: På obligationssiden ligger vi fortsat med en overvægt i EM obligationer og en undervægt i HY samt danske obligationer. På aktiesiden har vi en overvægt i europæiske og Emerging Markets aktier og en undervægt i amerikanske og japanske aktier. Overordnet har vi fastholdt vores aktieandel i juli, så vi har en lille aktie undervægt forhold til afdelingens benchmark.

Udsigt: Finansmarkederne har foreløbigt taget godt imod våbenhvilen i handelskrigen, men uroen kan hurtigt blusse op igen. Relationerne mellem USA og Kina er stadig yderst spændte, og allerede i august vil USA pålægge told på kinesiske varer for 16 mia. $, og det vil sikkert blive gengældt af Kina. På kort sigt vil finansmarkederne være præget af sommerferiestemning, men noget tyder på, at markederne går en usikker periode i møde i efteråret.


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 65 % i obligationer og 35 % i aktier. Aktier kan maksimalt udgøre 50 % af fonden.

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.

Fonden er akkumulerende
Vælger du en akkumulerende fond, får du ikke udbytte udbetalt, men hele afkastet forbliver i fonden og kommer til udtryk gennem kursændringer på beviserne.

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 20/08/18 15:37

Afkast i dag: +0,20 %

Afkast i jul.: +1,00 %

År til dato: +0,78 %

Afkast og kurser pr. 20/08/18 15:37

Afkast i dag 0,20 %
Afkast ÅtD, % 0,78 %
Salg 106,70
Køb 107,20
NAV 106,96
Formue (mio.) 455 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/18

Afkast ÅtD, % 0,37 %
1 år 2,92 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20173,37 %-0,000,000,00106,13
20162,67 %-0,000,000,00102,67

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Balanceret AkkAfkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden1,00 %0,37 %
Afkast i fondens benchmark0,99 %1,77 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-08-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerAndel
Nykredit Bank 01.07.20228,05 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK Acc7,62 %
RD 10F22 01.04.20226,34 %
iShares Core MSCI World5,83 %
BankInvest Globale Aktier KL4,75 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20243,64 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF3,58 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h3,50 %
Nykredit EA 37 01.10.20373,35 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d3,08 %
Antal værdipapirer i fonden: 50
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Forventet afkast p.a. på 5 års sigt 2,2% 4,0% 5,7% 6,9%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
ÅOP 1,14% 1,56% 1,90% 2,08%
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 4 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

  
   Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
   Afkastforventningerne er før omkostninger.

 

 

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 1,50 %
Kontant 1,50 %
Aktier 34,16 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 24,22 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 9,94 %
Obligationer 62,82 %
Danske stats- og realkreditobl. 51,24 %
Emerging Markets obl. 6,97 %
Virksomhedsobl. IG 2,56 %
Virksomhedsobl. HY 2,05 %
Alternativ inv. 1,52 %
Alt. investering 1,52 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Balanceret Akk1,48 %1,56 %0.12 %0,20 %0,20 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749794
Standardafvigelse 1 år3,00
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074979
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017106,13 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,37 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse sydinvest.dk/benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)455 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)-
Forv. årlig omk.1,48 %
ÅOP1,56 %
Indirekte handelsomk.0.12 %
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-9,10 %
Max. 1 års afkast17,00 %
Antal værdipapirer i fonden50
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
IV. juli 2018106,53