BRIK

80 sekunders videopræsentation om BRIK Akk.

Nøgletal

 • ISIN

  DK0010303882

 • Startdato

  30.04.2004

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  14,60 DKK

 • Risikoklasse

  6

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  502 DKK

 • ÅOP

  2,25 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.31 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Investering i vækstlande med Sydinvest BRIK

Sydinvest BRIK investerer aktivt i verdens fire store vækstlande
I Sydinvest BRIK investerer du i selskaber fra de fire store BRIK lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Disse fire emerging markets lande udgør tilsammen et firkløver af udviklingslande, som på hver deres måde er drivkraften i de store regioner Asien, Latinamerika og Østeuropa. Emerging market landende er generelt kendetegnet ved at have en højere økonomisk vækst og et noget lavere velstands- og udviklingsniveau end de udviklede økonomier. Derfor er afkastpotentialet også markant større.


I BRIK investeringerne fordeles formuen mellem de fire lande. Der fokuseres meget på at identificere selskaber, der har et solidt vækstpotentiale, og som også kan forventes at drage nytte af landenes strukturelle økonomiske forandringer. Kina og Indien fører an med høje vækstrater. Herudover har Indien en meget ung befolkning og en voksende arbejdsstyrke. Brasilien og Rusland supplerer fint som storleverandører af energi og råstoffer, hvilket gør dem til en væsentlig del af den væksthistorie, som tiltrækker udenlandsk kapital.

På den baggrund kan vi identificere en række lokale og regionale investeringstemaer og vurdere de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Der er fokus på at finde kvalitetsselskaber, der kan drage fordel af landenes økonomiske vækst og/eller nye reformer, som fx en reform af finanssektoren i Indien. Vi investerer i vækst via attraktivt prisfastsatte aktier.

Robuste porteføljer gennem spredning af investeringerne
Sydinvest BRIK søger at opbygge robuste porteføljer ved at sprede risikoen på en lang række forskellige faktorer. Især fordi afdelingen er investeret i få lande, investeres der med henblik på at undgå, at porteføljen kun indeholder en bestemt type af aktier. Vores analyse kombinerer en lang række elementer, så en analyse af lande og/eller investeringstemaer ses i sammenhæng med en systematisk analyse af individuelle aktier og deres specielle karakteristika, forretningsmodel og afkastpotentiale.
Når vi investerer, gør vi det med overbevisning. Risikoen spredes på lande, brancher og aktier, så vi får præcis den type og størrelse af risiko, som vi går efter. I Sydinvest BRIK er investeringerne imidlertid kun spredt over fire lande, hvilket generelt er risikofyldt. Vi anbefaler derfor altid en lang investeringshorisont.

Investeringsprofil for Sydinvest BRIK
Fonden investerer aktivt i selskaber fra landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Porteføljens filosofi er baseret på en omfattende analyse af globale og lokale markedsforhold. Fire idegeneratorer kombineres i form af analyse af makroøkonomi, strukturelle temaer, stilanalyse og en vurdering af de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Processen fokuserer på at identificere en robust portefølje af aktier, som forventes at levere vækst og kvalitet til en attraktiv pris. Typisk består porteføljen af 80 til 120 aktier, der er spredt på tværs af lande, brancher og selskaber.

Kvartalskommentar: Aktier fra de nye markeder - opdateret 9/10/19

"Det politiske billede har i høj grad drevet aktiemarkederne i Latinamerika de seneste år. Men vi forventer, at vi bevæger os mod en tid, hvor personcentreret politik og fugle på taget i form af reformhåb i mindre grad vil styre aktiekursudviklingen."

Læs kvartalsforventningerne her

Af EM-aktiechef Jesper Engedal

 • Porteføljemanager
 • Skal jeg investere i Sydinvest BRIK?
 • Ansvarlige investeringer Emerging Markets aktier

Afkast

Pr. 17/10/19 15:37

Afkast i dag: +0,77 %

Afkast i sep.: +2,98 %

År til dato: +18,28 %

Afkast og kurser pr. 17/10/19 15:37

Afkast i dag 0,77 %
Afkast ÅTD, % 18,28 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 197,54
Formue (mio.) 502 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/19

Afkast ÅTD, % 17,30 %
1 år 17,28 %
3 år 49,02 %
5 år 66,54 %
7 år 60,51 %
10 år 88,53 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-0,28 %14,6014,600,000,00180,70
201720,41 %16,0016,000,000,00196,27
201626,57 %0,000,000,000,00162,99
2015-3,04 %10,4010,400,000,00138,87
20144,01 %0,000,000,000,00143,23
2013-11,45 %0,000,000,000,00137,71
201214,50 %3,252,910,340,00157,10
2011-26,21 %0,000,000,000,00138,81
201022,61 %27,2526,840,410,00215,92
2009116,10 %1,751,320,430,00177,74
2008-60,06 %2,252,180,070,0083,96
200744,99 %72,2572,250,000,00303,24
200637,26 %34,7534,750,000,00243,42
200562,71 %7,504,962,540,00183,48
200413,90 %1,250,990,260,00113,92
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

BRIKAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden2,98 %17,30 %
Afkast i fondens benchmark3,36 %18,46 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-10-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
LUKOIL PJSCTotalleverandør af Olie & GasRusland6,43 %
Alibaba Group Holding LtdInternetdetailsalgKina5,88 %
Gazprom PJSCTotalleverandør af Olie & GasRusland5,40 %
Sberbank-ClsDiversificerede BankerRusland4,51 %
Petroleo BrasileiroTotalleverandør af Olie & GasBrasilien3,39 %
Banco ItauDiversificerede BankerBrasilien3,36 %
Ping An InsuranceLivs- & SygeforsikringerKina3,19 %
MMC Norilsk Nickel PJSCDiverse Metaller & MinedriftRusland3,02 %
TencentInteraktive medier og tjenesterKina2,73 %
Reliance IndustriesRaffinering & Markedsføring af Olie & GasIndien2,51 %
Antal værdipapirer i fonden: 97
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Finans28,45 %1,65 %
Energi23,54 %0,27 %
Forbrugsgoder12,93 %2,98 %
Materialer8,66 %-0,76 %
Informationsteknologi6,67 %0,97 %
Konsumentvarer5,03 %-1,04 %
Industri4,25 %1,29 %
Telekommunikationsservices3,74 %-2,70 %
Forsyning1,71 %-0,79 %
Øvrige5,02 %-2,18 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Rusland25,24 %4,29 %
Indien24,70 %-4,06 %
Brasilien23,88 %1,41 %
Kina22,59 %-1,13 %
Hongkong1,58 %-0,82 %
Øvrige2,00 %0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
BRIK1,86 %2,25 %0.31 %0,30 %0,30 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0010303882
Active Share42,7
Tracking Error4,9 %
Standardafvigelse 1 år12,77
Standardafvigelse 3 år11,92
Fondskode1030388
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2018180,70 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)17,30 %
Introduktionsdato30.04.2004
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmark25%MSCI-index: BR, RU, IN, CN
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)502 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)14,60
Forv. årlig omk.1,86 %
ÅOP2,25 %
Indirekte handelsomk.0.31 %
Antal værdipapirer i fonden97
InvesteringshorisontMin. 5 år
PorteføljemanagerJesper Engedal
Indre værdi september 2019195,91