Forvaltning Konservativ Udb

Blandede fonde til ikke erhvervsdrivende fonde

0,83 %

Pr. 20/03/23 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061669702

Løbende omk.

0,81 %

Profil

Sydinvest Forvaltning er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger. De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden, og som samtidigt ønsker at investere med afsæt i anbringelsesbekendtgørelsen. Fonden har den største andel af obligationer og mindste andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning. Investerer du i Sydinvest Forvaltning, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.

Månedskommentar: Blandede fonde - opdateret 2/2/23
"God start på 2023: Den positive udvikling på finansmarkederne har medført, at alle vores porteføljer har leveret positive afkast i januar."
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Chefporteføljemanager

Læs mere


Hvorfor investere i Forvaltning Konservativ Udb?

 • Til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger
  De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden.
 • Største andel af obligationer
  Fonden har den største andel af obligationer og mindste andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 20/03/23 16:30

Afkast i dag: -0,03 %

Afkast i feb.: -0,78 %

År til dato: +0,83 %

Afkast og kurser pr. 20/03/23 16:30

Afkast i dag -0,03 %
Afkast ÅTD, % 0,83 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 89,30
Formue (mio.) 124 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/23

Afkast ÅTD, % 0,68 %
1 år -7,37 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Seneste udvikling

Forvaltning Konservativ UdbAfkast i februarÅr til dato
Afkast i fonden-0,78 %0,68 %
Afkast i fondens benchmark-1,00 %0,64 %

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2022-11,85 %-0,000,000,0088,57
20210,89 %0,400,000,000,00100,88

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Aktier: Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Fonde19,62 %
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK d17,98 %
Sydinvest Korte Obligationer W DKK d17,88 %
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h6,67 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY ETIK W DKK d4,99 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK d4,81 %
1.00% Nykredit SDO St. 01.07.20264,47 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist2,36 %
Sydinvest Bæredygtige Aktier W DKK d1,97 %
Sydinvest Verden Etik Indeks W DKK d1,68 %
Antal værdipapirer i fonden: 33
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 15,09 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 12,02 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 3,06 %
Alternativ inv. 1,14 %
Alternativ inv. 1,14 %
Obligationer 83,35 %
Danske stats- og realkreditobl. 62,89 %
Virksomhedsobl. IG 10,66 %
Virksomhedsobl. HY 4,99 %
Emerging Markets obl. 4,81 %
Kontant 0,43 %
Kontant 0,43 %
I alt100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerLøbende omk.Transaktionsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Forvaltning Konservativ Udb0,81 %0,04 %0,20 %0,20 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 28/2-23

ISINDK0061669702
Fondskode6166970
Introduktionsdato15.09.2021
Benchmark-
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato27.03.2023
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
ValutaDKK
Løbende omkostninger0,8065 %
Transaktionsomk.0,04 %
Andelsklasse formue(mio)124 DKK
Stykstørrelse100
Skattekurs ultimo 202288,57 DKK
Indre værdi februar 202389,17
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden33
Udbytte (regnskab 2022)-
Afkast i år (ultimo mdr.)0,68 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/1-23)7,52
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/1-23)-
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-23)-