Historik

Fusioner, navneændringer og fondsbeviser

Udgående fonde Fortsættende fonde Dato Skat Læs mere
Fonde ISIN fonde ISIN
Virksomhedsobligationer HY 2017 DK0060539716 (fonden er lukket)   28.12.2017   Se nyhed
Afrika DK0060049708 Globale EM-akter DK0060499663 13.06.2017 Skattepligtig Fusionsplan
Dannebrog DK0016098908 Mellemlange Obligationer DK0060585073 26.08.2016 Skattepligtig Fusionsplan
Dannebrog Akk. DK0060282093 Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 26.08.2016  Skattefri Fusionsplan
Globale Indeksobligationer DK0060446383 Sydinvest International DK0010140805 22.05.2015 Skattepligtig Fusionsplan
Klima & Miljø DK0010257088 Sydinvest Verden DK0010101740 29.08.2013 Skattefri Fusionsplan
IT DK0010243377 Sydinvest Verden DK0010101740 29.08.2013 Skattefri Fusionsplan
Euroland DK0010248335 Sydinvest Europa DK0015323406 28.08.2012 Skattepligtig Fusionsplan
Dannebrog Privat DK0010101666 Sydinvest Dannebrog Pension & Erhverv DK0016098908 07.07.2011 Skattefri Fusionsplan
Pension DK0010117316 Sydinvest Verden DK0010101740 01.01.1999 Skattefri  
Sønderjylland afd. 2   Afd. 2 DK0010101740 28.09.1990    
Sønderjylland afd. 5   Afd. 1 DK0010101666 28.09.1990    

Andelsklassefusioner:
Afdelinger fra det tidligere Sydinvest International (ISI) og Investeringsforeningen Sydinvest Emerging Markets (SEM) fusioneres ind i andelsklasser i Investeringsforeningen Sydinvest. Afdelinger er fusioneret ind i B-andelsklasser og afdelinger fra Sydinvest Emerging Markets er fusioneret ind i I-andelsklasser.
 

Udgående fonde (ISIN) Fortsættende fonde Dato Skat Læs mere
Danish Bonds DKK Acc. (B-klasse) (DK0060646123) Mellemlange Obligationer Akk. 26.08.2016 Skattefri Fusionsplan
Danish Bonds DKK d (B-klasse) (DK0060625986) Mellemlange Obligationer  26.08.2016 skattepligtig Fusionsplan
Kapitalforeningen Sydinvest Hedge -
Aktie- og ObligationsMix (DK0060131639)
Verden Ligevægt & Value Akkumulerende KL
(DK0060669091)
23.11.2015 skattepligtig Fusionsplan
ISI Emerging Market Bonds (DK0016259690)
SEM Bonds (DK0060406759)
HøjrenteLande Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI Emerging Market Local Currency Bonds (DK0060037026)
SEM Local Currency Bonds (DK0060406833)
HøjrenteLande Lokal Valuta Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI Global Value Equities (DK0016258452) Verden Ligevægt & Value Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI Global EM Equities (DK0016284888) Globale EM-aktier Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI Far East Equities (DK0016259187) Fjernøsten Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI Latin America Equities (DK0016259260) Latinamerika Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI Danish Bonds (DK0016258296)
ISI Euro Bonds (DK0016258379)
Dannebrog Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI International Bonds (DK0016258536) International Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan

Ændringer i investeringspolitik samt navn.

Tidligere fonde Fortsættende fonde ISIN Dato
Sydinvest Afrika og Mellemøsten Sydinvest Afrika DK0060049708 30.08.2013
Sydinvest Megatrends (se afd. historik) Sydinvest Klima & Miljø DK0010257088 10.09.2009
Sydinvest e-Business (se afd. historik) Sydinvest USA DK0010270776 23.10.2008
Sydinvest Erhvervsobligationer Sydinvest Virksomhedsobligationer DK0016098825 2003
Sydinvest NAFTA Sydinvest Latinamerika DK0010169465 1996
Sydinvest Japan Sydinvest Fjernøsten DK0010169549 20.06.1994
Sydinvest USA Sydinvest NAFTA DK0010169465 20.06.1994

 

Ændringer navn

Tidligere fonde Fondens navn ISIN Dato
Sydinvest Danrente Sydinvest Korte Obligationer DK0015916225 01.06.2016
Sydinvest HøjrenteLande Long/short Akkumulerende Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende DK0060227908 30.10.2015
Sydinvest Europa Sydinvest Europa Ligevægt & Value DK0015323406 01.04.2014
Sydinvest Indeksobligationer Sydinvest Globale Indeksobligationer DK0060446383 30.08.2013
Verden Verden Ligevægt & Value DK0010101740 10.06.2013
USA USA Ligevægt & Value DK0010270776 10.06.2013
Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer HY DK0016098825 25.05.2012
Virksomhedsobligationer Akkumulerende Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende DK0060089415 25.05.2012
Sydinvest Dannebrog Pension & Erhverv Sydinvest Dannebrog DK0016098908 07.07.2011
Afd. 1 Sydinvest Dannebrog DK0010101666 1993
Afd. 2 Sydinvest Verden DK0010101740 1993
Afd. 3 Sydinvest Pension DK0010117316 1993
Afd. 4 Sydinvest International DK0010140805 1993
Afd. 5 Sydinvest Danmark DK0015298384 1993
Afd. 6 Sydinvest Europa DK0015323406 1993
Afd. 7 Sydinvest USA DK0015298384 1993
Afd. 8 Sydinvest Japan DK0010169549 1993
Sønderjylland afd. 4 EF Afd. 6 DK0015323406 1990
Sønderjylland afd. 1 Afd. 5 DK0015298384 1993

 

Hvis du har anskaffet beviser før den 19. maj 1993

Frem til skattereformen i 1993 var alle kursgevinster skattefrie, når man havde ejet sine investeringsbeviser i mindst tre år. Nu skal man betaleskat af sine kursgevinster.
 

Kurser pr. 19. maj 1993 på Sydinvests afdelinger
Dannebrog Privat 117,750
International 102,250
Europa 31,375 *)
Verden 57,500 *)
Danmark 60,125 *)
Fjernøsten 93,000
Latinamerika 105,250

*) kursen er reguleret for fondsbeviser (se fanen "Fondsbeviser ovenfor)

Hvis du i dag vil sælge investeringsbeviser, som du har købt før skattereformen i 1993, kan du anvende børskursen den 19. maj 1993 i stedet for den oprindelige købskurs. Du har nemlig lov til at begrænse den skattepligtige kursgevinst ved at beregne købesummen ud fra den højeste kurs– enten den oprindelige købskurs eller den fra 1993. Se eksemplet nedenfor

 

Overgangsregel fra 2005 (100.000 kr. grænsen).

Hvis du har anskaffet dine beviser i Sydinvests aktieafdelinger senest den 31. december 2005, kan du sælge dem skattefrit, hvis værdien af din beholdning af børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsbeviser den 31. december 2005 var under den såkaldte ”100.000 kroners-grænse” på 136.600 kr. (273.100 kr. for ægtepar). Dette gælder, uanset hvor lang tid du vælger at beholde dem og uanset hvor stor gevinst, du har på beviserne. Tilsvarende kan du heller ikke modregne tab på aktier i denne beholdning. 


 

Overgangsregel for selskaber

Overgangsregler for udloddende aktiebaserede investeringsforeninger
I forbindelse med de ændrede regler i 2010 er der fastsat overgangsregler, der skal sikre at gevinst, som ville have været skattefri efter de gamle regler, ikke beskattes.

Indgangsværdi ved overgangen til lagerprincippet fastsættes som udgangspunkt til kursen på investeringsbeviserne ved indgangen til indkomståret 2010. Hvis selskabet ikke ejede investeringsbeviserne den 25. Maj 2009, skal købesummen anvendes.

Hvis et selskabs samlede købesum på aktiebaserede investeringsbeviser og porteføljeaktier overstiger indgangsværdien ved overgang til lagerbeskatning har selskaber en ”nettokurstabssaldo”. ”Nettokurstabssaldoen” kan fradrages i fremtidige gevinster på porteføljeaktier og udloddende investeringsbeviser. Der er en række yderligere detaljer forbundet med denne opgørelse, så vi anbefaler selskaber at søge råd hos egen rådgiver.

Overgangsregler for obligationsbaserede og blandede investeringsforeninger
Ved overgangen til anvendelse af lagerprincippet anvendes selskabernes faktiske købesum som indgangsværdi.

Akkumulerende investeringsforeninger - beskrivelsen gælder for følgende afdelinger i Sydinvest:

  • Sydinvest Dannebrog Akkumulerende
  • Sydinvest Højrentelande Akkumulerende
  • Sydinvest Højrentelande Long/Short Akkumulerende
  • Sydinvest Virksomhedsobligationer Akkumulerende
  • Sydinvest BRIK Akkumulerende
  • Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende

Gevinst beskattes som almindelig selskabsindkomst med 25 % og tab kan fradrages i selskabsindkomsten. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet (lagerbeskatning).

Historiske ombytningsfaktorer for ex-kupon

Sydinvest afdelinger / Regnskabsår 2011 2012 2013 2014 2015
Dannebrog 1:1 - - - -
Verden Ligevægt og Value   - 0,998554 0,977212 0,996762
International   - - - -
Danmark   - 1,000666 0,98193 1,000805
Europa   - - - -
Latinamerika 1,001118 - - - -
Fjernøsten   - - 0,994069 0,994879
Danrente 1:1 - - - -
Fonde    - - - -
HøjrenteLande 0,998517 - - - -
Afrika    - - - -
Virksomhedsobligationer 1:1 - - - -
Dannebrog Pension/Erhverv 1:1 - - - -
HøjrenteLande Mix 0,999734 - - - -
HøjrenteLande Valuta 1:1 - - - -
BRIK 1,001983 - - - -
HøjrenteLande Lokal Valuta  1:1 - - - -
USA Ligevægt & Value - - - - 0,997954
SCANDI - - - - 0,989901
Globale EM-aktier - - - - 0,993570

Beholdningen af ex-kuponbeviser ganges med faktoren for den gældende afdeling
Eks. - Sydinvest Latinamerika, år 2001: En investor med 100 andele uden kupon får 100,74 andele i den oprindelige afdeling.
Der tages forbehold for fejl og mangler i oversigten. Kopi af denne oversigt er ikke tilladt uden tilladelse fra Sydinvest

Udskriv som PDF (inkl. historiske ombytningsfaktorer)

Oversigt med geninvesteringskurser

I nedenstående oversigt kan du se, hvilken pris/kurs udbyttebeviserne blev afregnet med.

Fonde ISIN 2014 2015 2016 2017 2018
BRIK DK0010303882 - - 132,7 - 192,6564
Danmark DK0015298384 271,42 328,90 289,15 253,3623 250,6511
Dannebrog DK0016098908 98,80 100,30 97,82 * *
Europa Ligevægt & Value DK0015323406 - - - - 76,5679
Fjernøsten DK0010169549 - 204,68 149,83 158,7404 175,6086
Fonde DK0016271042 92,35 91,55 89,72 88,4445 87,8782
Globale EM-aktier DK0060499663 - 130,90 102,72 - 133,8699
HøjrenteLande DK0016039654 100,50 98,95 94,37 94,3091 86,6894
HøjrenteLande Lokal Valuta DK0060030872 96,95 111,30 101,24 - 108,2106
HøjrenteLande Mix DK0016231921 91,75 95,30 86,43 86,7142 82,9472
HøjrenteLande Valuta DK0016313810 98,00 - - - -
International DK0010140805 - 131,73 117,07 - 108,1967
Korte Obligationer (Danrente) DK0015916225 100,60 100,20 99,23 99,2332 99,3276
Latinamerika DK0010169465 - - - - -
Mellemlange Obligationer A DKK DK0060585073 * * 99,54 99,3714 100,0024
SCANDI DK0060089332 - 126,90 107,92 - 113,985
Tyskland DK0060033116 - - - - *
USA Ligevægt & value DK0010270776 - - 36,17 37,8503 37,5535
Verden Ligevægt & Value DK0010101740 77,50 88,10 73,45 80,0775 79,7466
Virksomhedsobligationer HY DK0016098825 83,95 75,07 73,45 - -
Virksomhedsobligationer HY 2017 DK0060539716 * * - 93,6477 *
Virksomhedsobligationer HY 2019 DK0060681385 * * - 105,864 104,6588
Virksomhedsobligationer IG DK0060409266 103,10 - - - 100,0814

 

 

Værdipapirfonden Sydinvest ISIN 2014 2015 2016 2017 2018
Konservativ Udb DK0060749281         102,896
Balanceret Udb DK0060749364         105,6364
Vækstorienteret Udb DK0060749448         108,2134
Aggressiv Udb DK0060749521         111,3938

 

 

Geninvesteringskurser fra 2010 - 2013

*) Afdelingen er fusioneret eller nyetableret.
"-" angiver, at afdelingen ikke har udbetalt udbytte dette år.

Fondsbeviser

I juni 2000 udstedte Sydinvest fondsbeviser i afdelingerne Europa, Verden, Danmark og IT. En udstedelse af fondsbeviser betyder, at antallet af investeringsbeviser i en afdeling bliver forøget, samtidig med at kursen på det enkelte bevis bliver tilsvarende formindsket. Den samlede værdi af beviserne er uændret. Fondsbeviserne blev fordelt blandt investorerne i de fire afdelinger for at opnå lavere børskurser på de enkelte beviser.

Der er ikke betalt for fondsbeviserne. Tildelingen har ingen skattemæssige konsekvenser, fordi de tildelte beviser skattemæssigt blev beregnet efter anskaffelsestidspunktet for den beholdning af beviser, der dannede grundlaget for tildelingen. Havde du eksempelvis købt 100 beviser i afdeling Europa i december 1997, har du nu 400 beviser med tilbagevirkende kraft, men den samlede værdi er uændret.
 

 

Afdelinger ISIN Antal beviser efter tildeling Forhold Skat
Sydinvest Europa DK0015323406 4 1+3 skattefri
Sydinvest Verden DK0010101740 2 1+1 skattefri
Sydinvest Danmark DK0015298384 2 1+1 skattefri
Sydinvest IT DK0010243377 3 1+2 skattefri