International

Basisobligationer

1,16 %

Pr. 22/10/21 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0010140805

ÅOP

0,77 %

Indirekte omk.

0,03 %

Profil

Investerer i stabile internationale obligationer
En investering i Sydinvest International er en bred investering i udenlandske statsobligationer. Investeringerne spredes på mange lande og tager hensyn til regionale konjunkturudsving for at stabilisere afkastet. Sydinvest International søger at skabe et afkast på udenlandske statsobligationer gennem landenes rentekurver og valutaudvikling.


Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i obligationer. Afdelingen er aktivt forvaltet og søger at udnytte bevægelserne i de forskellige landes obligations- og valutakurser til at øge afkastet i afdelingen. Fonden fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer.

Årligt udbytte
Fonden udbetaler som hovedregel et årligt udbytte som består af alle realiserede kursgevinster og modtagne renter minus fondens administrationsomkostninger.

Kvartalskommentar - opdateret 5/4/21

"I takt med at restriktionerne bliver gradvist ophævet, forventer vi at se en markant bedring af konkjunkturerne og følgelig en kraftig økonomisk opblomstring i det kommende kvartal."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

 • Porteføljemanager
 • Hvis du vil investere i Sydinvest International

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 22/10/21 16:30

Afkast i dag: -0,07 %

Afkast i sep.: +0,83 %

År til dato: +1,16 %

Afkast og kurser pr. 22/10/21 16:30

Afkast i dag -0,07 %
Afkast ÅTD, % 1,16 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 110,76
Formue (mio.) 101 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/21

Afkast ÅTD, % 1,53 %
1 år -0,42 %
3 år 1,27 %
5 år -6,94 %
7 år -1,56 %
10 år 17,01 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2020-4,84 %0,000,000,000,00109,00
20192,58 %0,000,000,000,00115,05
20182,47 %0,000,000,000,00112,16
2017-6,62 %0,300,000,300,00109,76
2016-1,91 %0,000,000,000,00117,54
20154,35 %5,300,005,300,00125,25
201410,40 %6,200,006,200,00125,73
2013-4,56 %0,000,000,000,00113,88
201210,65 %5,750,005,750,00125,80
20112,82 %4,750,004,750,00117,48
201015,42 %7,000,007,000,00121,38
200915,73 %1,500,001,500,00106,54
2008-4,66 %1,000,001,000,0093,01
20070,17 %3,250,003,250,00100,82
2006-2,39 %3,250,003,250,00103,90
200511,45 %5,750,005,750,00112,39
20044,88 %3,000,003,000,00103,74
2003-2,18 %4,500,004,500,00103,24
20024,71 %6,000,000,000,00113,50
20017,08 %8,000,008,000,00115,50
200010,51 %7,500,007,500,00112,25
19996,57 %8,000,008,000,00112,25
19983,41 %8,000,008,000,00112,00
199713,50 %10,000,0010,000,00118,00
199610,94 %8,000,008,000,00111,25
199510,40 %5,000,005,000,00104,50
1994-10,96 %0,000,000,000,0095,00
199319,16 %8,000,000,000,00114,50
19925,75 %6,000,000,000,00102,00
199112,72 %12,000,000,000,00108,75
19908,80 %10,500,000,000,00106,75
1989-0,30 %2,000,000,000,00104,90
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

InternationalAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden0,83 %1,53 %
Afkast i fondens benchmark0,86 %2,36 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-10-2021. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
United States Treasury Note/Bond 15.01.20231,50USAUSD46,94 %
Japan Government Five Year Bond 20.12.20240,10JapanJPY22,50 %
French Republic Government Bond OAT 25.03.20240,00FrankrigEUR18,86 %
Antal værdipapirer i fonden: 4
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA46,94 %10,79 %
Japan22,50 %1,08 %
Frankrig18,86 %12,99 %
England0,00 %-6,74 %
Italien0,00 %-12,21 %
Mexico0,00 %-5,29 %
Øvrige11,71 %0,00 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Amerikanske dollar (USD)47,42 %
Euro (EUR)28,84 %
JPY22,55 %
Danske kroner (DKK)1,19 %
Sydafrikanske rand (ZAR)0,00 %
Mexikanske peso (MXN)0,00 %
Norske kroner (NOK)0,00 %
New Zealand dollar (NZD)0,00 %
Polske zloty (PLN)0,00 %
Svenske kroner (SEK)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer88,29 %
100% statsejet virksomhedsobligationer0,00 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant11,71 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
International0,73 %0,77 %0.03 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-21

ISINDK0010140805
Fondskode1014080
Introduktionsdato02.10.1989
BenchmarkBarclays Global.Agg. 1-3 Years DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2021
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNiels Mellemgaard Sørensen
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,73 %
ÅOP0,77 %
Indirekte handelsomk.0.03 %
Andelsklasse formue(mio)108 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2020109,00 DKK
Indre værdi september 2021111,16
Skattekurs 19. maj 1993102,25
Antal værdipapirer i fonden4
Udbytte (regnskab 2020)0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)1,53 %
Standardafvigelse 1 år4,22
Standardafvigelse 3 år3,94
Sharpe Ratio (3 år)0,19
Effektiv rente-0,09 %
Gennemsnitlig varighed1,79