Morningstar Global Bæredygtig

Sydinvest Morningstar Global Markets Sustainability Leaders

Nøgletal

 • ISIN

  DK0061111572

 • Startdato

  26.11.2018

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  0,00

 • Risikoklasse

  5

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  240 DKK

 • ÅOP

  0,61 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.04 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Fonden investerer i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed. Investeringerne foretages under hensyntagen til en fornuftig spredning på regioner og sektorer.

Fondens officielle navn er Sydinvest Morningstar Global Markets Sustainability Leaders. Fondens investeringer foretages i overensstemmelse med et indeks udviklet af Morningstar. Fonden er passiv styret.

Med lanceringen af fonden har vi efterkommet et stigende ønske om at kunne investere bæredygtigt. Et ønske som vi møder både hos den professionelle investor og detailinvestoren.

I fonden benytter vi Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed.
I udvælgelsen af selskaber til fonden tager vi udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber. Udvælgelsen sker ved, at selskaberne i investeringsuniverset rates på de tre parametre.

Forskellen mellem den nye afdeling og de øvrige aktiefonde er, at den aktuelle afdeling bygger på et ”best in class”-princip.

Find brochuren for Morningstar Global Bæredygtig her


Investeringsprofil for Morningstar Global Bæredygtig
Fonden investerer globalt i aktier. Mindst 90 pct. af formuen skal være investeret i de aktier, der indgår i Morningstars Global Markets Sustainability Leaders Index. Investeringspolitikken baserer sig således på Morningstars regler for konstruktion af indekset (indeks for bæredygtige investeringer). Se prospektet for en nærmere gennemgang.

Investeringsstrategien er passiv og følger Morningstar Global Markets Sustainability Leaders indekset. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt. Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne.

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden. Midler i virksomhedsskatteordningen kan IKKE investere i fonden.

Afkast

Pr. 19/09/19 12:05

Afkast i dag: +0,14 %

Afkast i aug.: -2,59 %

År til dato: +21,06 %

Afkast og kurser pr. 19/09/19 12:05

Afkast i dag 0,14 %
Afkast ÅTD, % 21,06 %
Salg 114,10
Køb 114,40
Indre værdi 114,21
Formue (mio.) 240 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/19

Afkast ÅTD, % 18,38 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-5,66 %0,000,000,000,0094,34

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Morningstar Global BæredygtigAfkast i augustÅr til dato
Afkast i fonden-2,59 %18,38 %
Afkast i fondens benchmark-2,54 %19,24 %

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: Bæredygtig

Begrebet ”bæredygtighed” har mere end 30 år på bagen. Det optræder hyppigere og hyppigere i samfundsdebatten – ikke mindst når talen falder på ”bæredygtige investeringer”.

VIGTIGT: Denne fond er ikke en ”grøn” miljø investeringsfond, som udelukkende investerer i eksempelvis vindenergi eller lignende.

Fondens investeringer foretages i overensstemmelse med et indeks udviklet af analysebureauet Morningstar. I fonden følger vi derfor Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed. I Morningstars udvælgelse af selskaber til afdelingen tages der således udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer, som er helt afgørende for, hvordan vi håndterer ansvarlige investeringer i alle vores afdelinger. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber.

Forhold vedrørende ESG indgår i investeringsbeslutningerne i alle vores afdelinger. Forskellen mellem den nye afdeling og de øvrige aktieafdelinger er, at den aktuelle afdeling bygger på et ”Best-in-Class”-princip, hvor Morningstar inden for de enkelte sektorer udvælger de bedste blandt de største selskaber i verden ud fra det aktuelle ESG-stade.

Udvælgelse
For at kunne indgå i fonden skal selskaberne opfylde følgende kriterier:

 • de skal have en ESG-score hos Sustainalytics (se mere nedenfor)
 • de må ikke have indtægter fra produktion af tobak, civile skydevåben, kontroversielle våben eller atomkraft
 • de må ikke have mere end 50 % af indtægterne fra spil, alkoholproduktion eller voksenunderholdning
 • de skal have en kontroversrating på højest 3 (se mere nedenfor)
 • de må ikke producere noget, som medfører alvorlige CO2-risici
 • de skal have en gennemsnitlig daglig omsætning på børsen på minimum 1 mio. USD målt over en periode på tre måneder
 • de skal overholde FN’s Global Compact (FN’s Global Compact er et sæt retningslinjer for virksomheders udøvelse af samfundsansvar. Det bygger på ti principper om forvaltning af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Mål for bæredygtighed
Analysevirksomheden Sustainalytics har udviklet en Sustainability Score – altså et mål for bæredygtighed. Der indgår to elementer i dette mål. Det ene er en ESG-score. ESG scoren måles på en skala fra 0-100. Det andet er en kontroversrating. Kontroversratingen er et mål for, i hvor høj grad et selskab har været involveret i kontroversielle sager i relation til ESG. Skalaen går fra 0-5, hvor 5 er det værste. På baggrund af kontroversratingen beregner Sustainalytics et kontroversfradrag, som fratrækkes ESG-scoren. Herved fremkommer Sustainability Scoren, som er et mål for selskabets bæredygtighed.

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Cisco SystemsKommunikationsudstyrUSA8,14 %
Adobe SystemsSoftwareprogrammerUSA5,64 %
Salesforce.comSoftwareprogrammerUSA5,42 %
Accenture AIT Konsulent- & Andre ServiceydelserUSA5,14 %
I.B.M.IT Konsulent- & Andre ServiceydelserUSA4,88 %
AllianzDiversificeret ForsikringTyskland3,81 %
Novo Nordisk BMedicinalindustriDanmark3,62 %
SiemensIndustrielle KonglomeraterTyskland3,46 %
IntuitSoftwareprogrammerUSA3,04 %
Westpac BankingDiversificerede BankerAustralien2,65 %
Antal værdipapirer i fonden: 102
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi33,63 %1,98 %
Finans17,74 %-1,91 %
Industri13,15 %2,26 %
Sundhedspleje og personlig service12,36 %0,36 %
Ejendomssektoren5,53 %1,41 %
Konsumentvarer4,65 %0,00 %
Energi3,58 %-0,26 %
Materialer3,51 %-4,03 %
Forbrugsgoder2,77 %-0,22 %
Øvrige3,10 %-0,35 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA40,16 %-0,36 %
Tyskland10,69 %1,53 %
Japan9,70 %-0,44 %
Frankrig7,50 %-0,96 %
Australien6,13 %0,88 %
Danmark4,52 %0,19 %
Holland3,94 %-1,08 %
England2,93 %0,30 %
Norge1,76 %-0,41 %
Øvrige12,66 %0,33 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Morningstar Bæredygtig0,50 %0,61 %0.04 %0,18 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0061111572
Active Share1,0
Tracking Error0,7 %
Standardafvigelse 1 år-
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6111157
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 201894,34 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)18,38 %
Introduktionsdato26.11.2018
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)240 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)0,00
Forv. årlig omk.0,5 %
ÅOP0,61 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Antal værdipapirer i fonden102
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerLars Bo Jensen
Indre værdi august 2019111,67