Tyskland

Få del i potentialet på tyske aktier

Nøgletal

 • ISIN

  DK0060033116

 • Startdato

  25.04.2006

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  6,00

 • Risikoklasse

  6

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  453 DKK

 • ÅOP

  1,75 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.02 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Få del i potentialet på tyske aktier

Tyskland bygger på industriproduktionen
Tyskland er kendetegnet ved at være en industrination, hvorfor en stor andel af fondens investeringer også er placeret i industrivirksomheder. Fonden investerer i ca. 50 tyske selskaber.


Investeringsprofil for Sydinvest Tyskland
Fonden investerer i tyske aktier. Investeringerne er spredt på forskellige brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet. Udvælgelsen af aktier er baseret på grundig analyse af selskabernes regnskaber, og i sammensætningen af afdelingens investeringer er der lagt vægt på at tilpasse porteføljerisikoen for at udnytte markedets bevægelser.

Rådgivere:
Deutsche Asset Management & Sydbank
 

 

Store kursudsving – mulighed for højt afkast
Tyske selskaber er karakteriseret ved at have en stærk konkurrencekraft og meget høj grad af innovation. Mange tyske selskaber er markedsledere inden for deres område. Tyskland har en god infrastruktur i global sammenhæng. Husholdninger og virksomheder har en relativ stærk finansiel position, og Tyskland oplever en stigende indenlandsk efterspørgsel. Sydinvest Tyskland er en af de mest risikable fonde i Sydinvest, hvilket giver mulighed for et højt afkast.

 • Vil du investere i Sydinvest Tyskland?

Afkast

Pr. 19/09/19 14:00

Afkast i dag: +0,07 %

Afkast i aug.: -3,01 %

År til dato: +19,50 %

Afkast og kurser pr. 19/09/19 14:00

Afkast i dag 0,07 %
Afkast ÅTD, % 19,50 %
Salg 122,00
Køb 122,30
Indre værdi 122,13
Formue (mio.) 453 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/19

Afkast ÅTD, % 15,76 %
1 år -5,79 %
3 år 12,65 %
5 år 23,76 %
7 år 60,41 %
10 år 90,39 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-21,34 %6,006,000,000,00107,79
201714,24 %0,000,000,000,00137,03
20164,95 %0,000,000,000,00119,95
20159,47 %0,000,000,000,00114,30
2014-0,03 %0,000,000,000,00104,42
201323,19 %0,000,000,000,00104,45
201228,30 %1,501,280,220,0085,95
2011-18,46 %1,001,000,000,0068,09
201014,60 %1,251,250,000,0084,71
200923,45 %1,501,500,000,0075,38
2008-46,27 %2,002,000,000,0063,22
200712,74 %2,752,750,000,00121,10
20067,34 %0,000,000,000,00107,34
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

TysklandAfkast i augustÅr til dato
Afkast i fonden-3,01 %15,76 %
Afkast i fondens benchmark-2,05 %12,37 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-09-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
AllianzDiversificeret ForsikringTyskland9,00 %
SAPSoftwareprogrammerTyskland8,44 %
BayerMedicinalindustriTyskland6,42 %
SiemensIndustrielle KonglomeraterTyskland6,16 %
Adidas-SalomonBeklædning, Tilbehør & LuksusvarerTyskland5,94 %
Deutsche TelekomTelekommunikationTyskland4,59 %
Munchener RuckversicherungGenforsikringTyskland3,43 %
Hannover RuchversicherungGenforsikringTyskland3,42 %
Wirecard AGDatabeh. & Outsourcede ServiceTyskland3,36 %
BASFDiverse KemikalierTyskland3,05 %
Antal værdipapirer i fonden: 44
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Finans21,51 %4,57 %
Informationsteknologi18,24 %0,79 %
Industri15,02 %-2,35 %
Sundhedspleje og personlig service12,90 %2,34 %
Forbrugsgoder12,87 %-0,09 %
Materialer8,73 %-4,34 %
Telekommunikationsservices4,59 %-0,51 %
Ejendomssektoren3,33 %2,39 %
Forsyning1,33 %-0,02 %
Øvrige1,48 %-1,43 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Tyskland1,65 %1,75 %0.02 %0,15 %0,15 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060033116
Active Share34,1
Tracking Error1,5 %
Standardafvigelse 1 år18,87
Standardafvigelse 3 år14,52
Fondskode6003311
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2018107,79 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)15,76 %
Introduktionsdato25.04.2006
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkCDAX Performance Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)453 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)6,00
Forv. årlig omk.1,65 %
ÅOP1,75 %
Indirekte handelsomk.0.02 %
Antal værdipapirer i fonden44
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerDeutsche AM & Sydbank
Indre værdi august 2019118,30