Vækstorienteret Udb

Blandede fonde

10,02 %

Pr. 11/12/23 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060749448

Løbende omk.

1,39 %

Profil

Ser du muligheder i aktier, giver Vækstorienteret dig en mellem til høj risiko. Aktier giver traditionelt set det højeste afkast over tid, men man skal acceptere udsving undervejs.

Sydinvest Blandede Fonde er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Det er let at finde en fond, der passer til dine behov og dit temperament. Du kan nemlig vælge mellem 4 fonde med forskellige risikoprofiler.

Investerer du i Sydinvest Blandede Fonde, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.


Månedskommentar: Blandede fonde - opdateret 4/12/23
Det globale aktieindeks steg med 6,0 % i november, så den samlede stigning i år nu er på 13,8 %, målt i kr. Et fald i dollarkursen på 3,0 % trak endda ned i stigningen set for en dansk investor.
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Chefporteføljemanager

Læs mere

Hvorfor investere i Vækstorienteret Udb?

 • Muligheder i aktier
  Ser du muligheder i aktier, giver Vækstorienteret dig en mellem til høj risiko. Aktier giver traditionelt set det højeste afkast over tid, men man skal acceptere udsving undervejs.
 • Alt i en portefølje
  Blandede fonde indeholder både aktier, obligationer, og alternativer – tilsammen udgør de en komplet portefølje med spredning over tusindvis af værdipapirer. Du får altså den nødvendige formuepleje med blot en enkelt fondskode.
 • Professionel forvaltning
  Teamet bag blandede fonde har mange års erfaring med de finansielle markeder, og er din garant for overvågning af markedet - og løbende evaluering af investeringssammensætningen.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 11/12/23 16:30

Afkast i dag +0,14 %

Afkast i nov.: +4,43 %

År til dato +10,02 %

Afkast og kurser pr. 11/12/23 16:30

Afkast i dag 0,14 %
Afkast ÅTD, % 10,02 %
Salg 105,10
Køb 105,60
Indre værdi 105,35
Formue (mio.) 1.393 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/23

Afkast ÅTD, % 8,16 %
1 år 3,40 %
3 år 11,10 %
5 år 29,56 %
7 år 36,82 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -13,46 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,76
2021 16,34 % 12,80 0,00 12,80 0,00 124,48
2020 7,58 % 5,20 0,00 5,20 0,00 111,45
2019 16,83 % 13,50 0,00 13,50 0,00 116,94
2018 -6,24 % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,09
2017 4,48 % 1,90 0,00 0,90 0,00 108,63
2016 3,97 % 0,00 0,00 0,00 0,00 103,97
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Vækstorienteret Udb Afkast i november År til dato
Afkast i fonden 4,43 % 8,16 %
Afkast i fondens benchmark 4,32 % 10,16 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

10000 kr

Pr. 01-12-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Aktier: Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Andel
Xtrackers S&P 500 ESG ETF 10,05 %
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK d 7,33 %
Sydinvest Bæredygtige Aktier W DKK d 4,36 %
Værdipapirfonden HøjrenteLande ESG W 3,55 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc 3,46 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d 3,09 %
Bankinvest BIX USA Aktier ESG Universal W 3,00 %
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK Akk 2,96 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY ETIK W DKK d 2,92 %
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h 2,76 %
Antal værdipapirer i fonden: 138
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 59,78 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 23,05 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 19,27 %
Informationsteknologi 3,86 %
Sundhedspleje og personlig service 2,48 %
Finans 2,19 %
Industri 2,08 %
Forbrugsgoder 1,96 %
Telekommunikationsservices 1,39 %
Konsumentvarer 1,22 %
Energi 0,72 %
Materialer 0,71 %
Ejendomssektoren 0,48 %
Forsyning 0,38 %
Alternativ inv. 7,68 %
Alternativ inv. 7,68 %
Obligationer 32,49 %
Danske stats- og realkreditobl. 14,78 %
Virksomhedsobl. IG 7,47 %
Virksomhedsobl. HY 5,59 %
Emerging Markets obl. 4,65 %
Kontant 0,05 %
Kontant 0,05 %
I alt 100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Vækstorienteret Udb 1,39 % 0,12 % 0,22 % 0,22 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/11-23

ISIN DK0060749448
Fondskode 6074944
Introduktionsdato 14.11.2016
Benchmark se benchmark
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager A. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,39 %
Transaktionsomk. 0,12 %
Andelsklasse formue(mio) 1.375 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 95,76 DKK
Indre værdi november 2023 103,58
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 131
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 8,16 %
Standardafvigelse 1 år 30/11-23 8,16
Standardafvigelse 3 år 30/11-23 9,73
Sharpe Ratio (3 år) 30/11-23 0,25