Vækstorienteret Udb

Blandede fonde

Nøgletal

 • ISIN

  DK0060749448

 • Startdato

  14.11.2016

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  0,00 DKK

 • Risikoklasse

  4

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  326 DKK

 • ÅOP

  1,68 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.11 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.


Fonden er udbyttebetalende
Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 40 % i obligationer og 60 % i aktier. Aktier kan maksimalt udgøre 75 % af fonden.

 

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 17/10/19 15:37

Afkast i dag: -0,26 %

Afkast i sep.: +2,12 %

År til dato: +11,65 %

Afkast og kurser pr. 17/10/19 15:37

Afkast i dag -0,26 %
Afkast ÅTD, % 11,65 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 111,76
Formue (mio.) 326 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/19

Afkast ÅTD, % 12,31 %
1 år 3,47 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-6,24 %0,000,000,000,00100,09
20174,48 %1,900,000,900,00108,63
20163,97 %0,000,000,000,00103,97

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Vækstorienteret UdbAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden2,12 %12,31 %
Afkast i fondens benchmark1,78 %14,57 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-10-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Aktier: Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d13,57 %
iShares Core MSCI World13,38 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF8,84 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h3,76 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d3,63 %
BankInvest Globale Aktier KL3,46 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ET3,43 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc3,39 %
Xtrackers Physical Gold ETC2,76 %
Bankinvest Engros Akk Danske Aktier KL2,75 %
Antal værdipapirer i fonden: 42
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 3 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
Afkastforventningerne er før omkostninger.

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 1,39 %
Kontant 1,39 %
Aktier 59,10 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 36,65 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 22,45 %
Obligationer 33,04 %
Danske stats- og realkreditobl. 16,74 %
Emerging Markets obl. 7,83 %
Virksomhedsobl. IG 5,68 %
Virksomhedsobl. HY 2,79 %
Alternativ inv. 6,48 %
Alternativ inv. 3,72 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 2,75 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Vækstorienteret Udb1,61 %1,68 %0.11 %0,17 %0,17 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749448
Standardafvigelse 1 år10,63
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074944
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2018100,09 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)12,31 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)326 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)0,00
Forv. årlig omk.1,61 %
ÅOP1,68 %
Indirekte handelsomk.0.11 %
Antal værdipapirer i fonden42
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Indre værdi september 2019112,41