USA/T-bond: Rentestigning i udsigt til lavere Fed-rente

Dato: 11. jul. 2019 kl. 22:47
En rentestigning på ikke mindre end 7 basispoint blev resultatet af torsdagens amerikanske handel med den toneangivende tiårige statsobligation. Og baggrunden er - umiddelbart kontraintuitivt - at handlerne fastholder forventningerne om en nedsættelse af den amerikanske centralbank Federeal Reserves retningsgivende rente, når banken holder sit rentemøde 31. juli.

Renten steg til 2,14 pct. som er højeste niveau i en måned og 4 basispoint højere end ved lukningen af den danske rentehandel. Og rentekurverne mellem den toneangivende 2-årige og den toneangivende tiårige obligation nærmede sig sit stejleste niveau i et år.

Ifølge Bloomberg News ser handlerne en rentenedsættelse som Federal Reserves forsøg på at skabe inflation, og højere inflation kalder på stigende lange renter. Det gælder især for den 30-årige rente, der steg til sit højeste niveau siden udgangen af maj. Den 30-årige rente blev i tilgift presset op af en skuffende aktion af 30-årige statsobligationer for 16 mia. dollar torsdag.

Medvirkende til inflationsovervejelserne var også torsdagens nøgletal, der viste, at de amerikanske kerneforbrugerpriserne, der fraregner fødevare- og energipriserne, steg 2,1 pct. i juni i forhold til et år forinden. Det er den største fremgang i halvandet år, skrev Reuters. På månedsbasis steg kerneforbrugerpriserne med 0,3 pct. Analytikerne havde ventet stigninger på henholdsvis 2,0 pct. og 0,2 pct. i kerneforbrugerpriserne.

Torsdag bød også på taler fra flere topfolk i Federal Reserve, der ikke var helt enighed om udsigterne til en reduktion af den amerikanske rente.

Chefen for bankens afdeling i Atlanta, Raphael Bostic, bekræftede sin skepsis i forhold til en rentenedsættelse med henvisning til, at det går meget godt for den amerikanske beskæftigelse, som er det ene af de to vilkår, centralbanken, Federal Reserve, er er sat i verden for at sikre. Det andet hensyn er til prisudviklingen, og her konstaterer Bositc, at inflationen efter visse målemetoder nærmer sig centralbankens målsætning om 2 pct. Men Raphael Bostik deltager i rentemødet uden stemmeret.

Det har til gengæld topchefen i Federal Reserve, Jerome Powell, og torsdag udtalte han i en redegørelse i Senatet i den amerikanske kongres, at:

- Vi har erfaret, at det neutrale renteniveau er lavere, end vi har antaget, og jeg antager, at vi vil erfare, at den naturlige arbejdsløshed er lavere, end vi har antaget. Så pengepolitikken har ikke været så lempelig, som vi havde tænkt.

Også John Williams, som er chef for afdelingen i New York møder - som altid - frem med stemmeret i renteudvalget, FOMC. Og han udtalte ifølge Bloomberg News på et møde torsdag blandt andet at:

- Udsigterne for vækst uden for USA er slørede, og det vil presse efterspørgslen efter amerikanske produkter.

/ritzau/Finans

Tilbage