Åbning for emission i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling Danrente

Visninger: 941 Dato: 10. maj. 2010 kl. 14:45

De urealiserede kursgevinster er nu begrænset til 0,03 % af formuen. Nyemissioner i Danrente atter er mulig.

 

 

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

10. maj 2010

 

Åbning for emission i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling Danrente

Som følge af lovforslaget om de blåstemplede danske obligationer har der været lukket for emission i ovenstående afdeling. I perioden fra lovforslaget blev fremsat, er renten faldet. Det har betydet, at langt størstedelen af afdelingens obligationer er steget til over kurs 100. Det har medført, at der er blevet hjemtaget kursgevinster. Da de urealiserede kursgevinster herefter er begrænset til 0,03 % af formuen i ovennævnte afdeling, er det vores vurdering, at afdelingen alene vil blive berørt i meget begrænset omfang af lovforslaget. Derfor har bestyrelsen valgt at åbne følgende afdeling for emission:

  • Sydinvest Danrente - DK001591625

Yderligere informationer fås på foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk eller ved henvendelse til undertegnede.


Venlig hilsen
Eskild Bak Kristensen
Direktør
Tlf. 74 37 33 10

 

Tilbage