07. sep. 2022 kl. 09:45
2974 visninger

Øget fokus på inflationsbekæmpelse

Starten på august var ganske fornuftig set med investorøjne. Renterne faldt, og aktiekurserne steg. Retorikken fra centralbankerne blev herefter kraftigt skærpet. Læs mere.

Det er bl.a. illustreret ved udtalelserne fra formanden for den amerikanske forbundsbank, Jerome Powell, ved det årlige symposium i Jackson Hole. Her påpegede han, at forbundsbanken vil have en høgeagtig tilgang til inflationsbekæmpelsen. Med andre ord er der lagt op til flere forhøjelser af styringsrenten, end markedet havde ventet. Den toårige rente steg til 3,5 %, hvilket er det højeste niveau i 15 år. Resultatet var stigende renter og faldende aktiekurser, men også en øget sandsynlighed for recession i verdensøkonomien.

Inflationen stiger fortsat i Europa, hvor den nåede 9,1 % i Eurozonen.

Til gengæld faldt den i USA fra 9,1 % til 8,5 %. Det fik sammen med stærke nøgletal fra det amerikanske arbejdsmarked, nedsættelse af centrale renter i Kina, mindre spændinger mellem Kina og Taiwan, bedre end ventede regnskabsresultater for 2. kvartal og signaler om mindre flaskehalse i produktionen kun en kortvarig positiv effekt på aktiemarkederne. 

Internationale obligationer

De internationale statsrenter er steget markant i august. De største stigninger indtraf i Storbritannien og de sydeuropæiske lande. Rentestigningerne i Tyskland og Danmark lå en spids under, og i Japan var rentestigningerne noget mere beskedne. I USA steg de tiårige statsobligationer med 0,5 %-point i august.

Udvikling i valutaer

Valutaerne er generelt blevet en smule styrkede over for euroen og dermed kronen især trukket af en dollarstyrkelse på 1,6 %. Derimod blev den japanske yen svækket med 2,6 %. Den russiske rubel og den mexicanske peso blev styrket mest med henholdsvis 4,5 % og 2,7 %. I den modsatte ende befinder argentiske pesos og svenske kroner sig med svækkelser på 3,9 % og 3,2 %. 

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Kilde: Datastream

Danske obligationer

De danske statsrenter har været stigende over hele rentekurven i august. Realkreditobligationerne har generelt klaret sig dårligere end statsobligationerne.

Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i august

Kilde: Datastream

Alle afdelingerne med danske obligationer har klaret sig på niveau med deres respektive benchmarks.

Virksomhedsobligationer

Signalerne fra den amerikanske forbundsbank har øget recessionsfrygten og risikaversionen. Renterne på High Yield-obligationer, HY, og Investment Grade-obligationer, IG, er derfor steget i august og steget mere end på sammenlignelige amerikanske statsobligationer.

Forventningerne til defaults befinder sig stadig på et lavt niveau. Moody’s havde forhøjet sit skøn fra 2 % til 2 ½ %, hvorimod skønnene var uforandrede hos JP Morgan. De forholdsvis lave skøn skulle ses i lyset af, at de fleste virksomheder havde refinansieret deres gæld i lavrentemiljøet.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -3,93 %, og Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på -0,64 %, hvilket i begge tilfælde var bedre end afkastet på benchmark. 

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 4,46 61 bp 253 bp
High Yield 6,95 64 bp 372 bp
US 10Y Treasury 3,15 50 bp 165 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Oliepriserne faldt ca. 12 % i august. Normalt ville det være negativt for aktivklassen, men indvirkningen på inflationen vægter i øjeblikket tungere. Frem til midten af måneden var renterne faldende, men efter udmeldingerne fra den amerikanske forbundsbank atter stigende.

Nettoresultatet efter måneden kunne gøres op til, at udstedelser i hård valuta havde oplevet svagt stigende renter, hvorimod renterne på udstedelser i lokal valuta havde været stort set uforandrede, samtidig med at valutaerne var blevet styrket en smule. 

En række centralbanker fortsatte med stramningen af pengepolitikken i august. Styringsrenterne blev forhøjet med 1 %-point i Ungarn, 0,75 %-point i Mexico, 0,5 %-point i Indien, Brasilien, Peru og Filippinerne samt 0,25 %-point i Indonesien, Thailand og Sydkorea.

I august har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på -1,19 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 1,15 %.

Udviklingen i renterne fra højrentelandene (Lokal Valuta: Orange - Hård Valuta: Blå)

Kilde: Datastream

Alle HøjrenteLande-afdelingerne har klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks i august.

De modne aktiemarkeder

De modne aktiemarkeder gav et afkast på -2,9 % Stærke tal for arbejdsmarkedet i USA nåede kun at få en kortvarig positiv effekt på aktiemarkedet. Det amerikanske aktiemarked blev bl.a. trukket ned af aktier som Alphabet/Google, Microsoft og Amazon, som faldt 6-7 % i kurs. Det japanske aktiemarked var det bedste blandt de større, mens de europæiske aktiemarkeder blev trukket ned af især de tyske aktier. Den tyske økonomi er særdeles følsom over for meldingerne fra Rusland om den fremtidige gasforsyning.

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i august, målt i kr.

Kilde: Datastream

I Skandinavien klarede de norske efterfulgt af de finske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Carlsberg (+2,7 %) og Genmab (+1,7 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Demant (-17,5 %) og Pandora (-16,8 %). Sverige var det svageste marked med bredt funderede kursfald.

Afdeling Tyskland har klaret sig på niveau med sit benchmark i august. Afdelingens investeringsniveau er forhøjet fra 98 % ultimo juli til 111 % ultimo august. 

De stigende renter har påvirket vækstaktierne mere negativt end valueaktierne. Det er umiddelbart positivt for Ligevægt & Value-afdelingerne, men sektorneutraliteten i afdelingerne har i højere grad trukket i den modsatte retning. Især har it-sektoren kostet i august. Afdelingerne med ligevægt og value har derfor alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i august

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets klarede sig med et afkast på 1,8 % målt i danske kroner bedre end aktierne fra de modne markeder i august. Det var positivt, at de kinesiske aktier steg i august. Det kan tilskrives en stor stimulipakke, som primært skal stimulere infrastrukturprojekter. Hertil kom, at regeringen har annonceret nye politikker inden for 19 områder som fx energi, ejendomsmarkedet og landbrug i bestræbelserne på at understøtte den økonomiske vækst. Renterne på 1-års og 5-års lån er desuden blevet sænket med henholdsvis 0,05 og 0,15 %-point. I Fjernøsten klarede de indiske aktier sig bedst ansporet af stor udenlandsk investorinteresse.

I Latinamerika var Brasilien og Chile de store lyspunkter i august godt hjulpet på vej af styrkede valutaer. Kursstigningerne er indtruffet på trods af, at den politiske situation i begge lande er særdeles usikker. I Brasilien fører den venstreorienterede, tidligere præsident Lula i meningsmålingerne op til præsidentvalget i oktober. Han har bl.a. lovet arbejderne lønstigninger, som overstiger inflationen. Det er især politisk følsomme aktier som Petrobras og Banco Do Brasil, der er steget kraftigt i kurs. Chile, som har fået sig en ny venstreorienteret regering, står over for at skulle stemme om en ny forfatning.   

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i august, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks.

Udsigter

Det makroøkonomiske billede bliver stadigt svagere, og det synes som om, at centralbankerne er villige til at presse økonomierne ned i recession for at få bugt med inflationen. Forbrugere bliver i stigende omfang ramt af de høje energipriser samt stigende renter og vil opleve et markant fald i reallønningerne.  Usikkerhedsmomenterne synes ikke lige at forsvinde. En forhøjelse af den amerikanske styringsrente på 0,75 %-point i september burde ikke komme bag på markedet, men markederne er generelt følsomme over for negative overraskelser, og det er vanskeligt at få øje på de positive. Det er derfor ikke store forventninger til høje afkast hverken på obligationer eller aktier resten af året.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,8
Baseret på 20 anmeldelser