5 år med Sydinvest Globale EM-aktier

Visninger: 2389 Dato: 01. okt. 2018 kl. 12:55

Sydinvest Globale EM-aktier har nu rundet de 5 år og kan se tilbage på en turbulent periode, hvor der er præsteret et pænt afkast, der er væsentligt bedre end markedet.

I oktober 2013 lancerede Sydinvest sin nye Emerging Markets-aktiefond: Sydinvest Globale EM-aktier. Idéen var at bruge Sydinvests ekspertise inden for aktieinvesteringer i BRIK-landene, Fjernøsten og Latinamerika og i én fond samle de bedste investeringer fra Emerging Markets-lande fra hele verden.

Emerging Markets er særligt interessante, fordi landene ofte er kendetegnet ved at have en højere økonomisk vækst og et noget lavere velstands- og udviklingsniveau end de udviklede økonomier. Da de samtidig ofte er lavere prisfastsat end aktier fra de modne markeder, er afkastpotentialet også markant større.

Fonden har fra starten præsteret bedre end det sammenlignelige marked (benchmark) og har i perioden stille og rolig udbygget forskellen, sådan at den efter 5 år har præsteret et merafkast på omkring 10 %-point og et gennemsnitlig årligt afkast på 7,87 %. Set over de seneste fem år ligger fonden også klart foran sine konkurrenter på det danske marked.

Figur 1: 5 års afkast i Globale EM-aktier

Kombination af analyse og vurderinger
Teamet bag porteføljen investerer globalt i Emerging Markets og spreder risikoen ud over både Asien, Latinamerika, Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Fondens risikoprofil er i den høje ende, og derfor har teamet fastlagt en strategi, hvor sammensætningen spredes på den mest optimale kombination af lande, brancher og aktier set i forhold til teamets forventninger til markedet.

Teamet kombinerer idégeneratorer i form af analyse af makroøkonomi, strukturelle temaer, stilanalyse og en vurdering af de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Processen fokuserer på at identificere en robust portefølje af aktier, som forventes at levere vækst og kvalitet til en attraktiv pris. Porteføljen består i dag af 115 aktier.

Kina og Indien i fokus
I fonden går teamet efter at identificere selskaber med et solidt vækstpotentiale, og som ligger i lande, vi forventer vil drage nytte af en række strukturelle forandringer. Denne kombination ser vi blandt andet i Kina og Indien.

I Kina er det særligt investeringsmuligheder blandt e-handelsselskaber, der ser spændende ud samt kinesiske selskaber inden for boligbyggeri, der drager nytte af høje vækstrater kombineret med en lav prisfastsættelse.

Indien har derimod potentialet til at levere regionens højeste vækstrater i en mangeårig periode. Samtidig har vi set en række reformer i Indien, og vi har en forventning om, at disse vil bidrage til, at væksten vil tiltage de kommende år, hvilket vil komme landets selskaber til gode. De gode udsigter har dog også afspejlet sig i en relativ høj værdifastsættelse af det indiske aktiemarked.

Læs mere om fonden
Fondens 10 største positioner

Af markedskonsulent Michael Jessen, Sydinvest den 1. oktober 2018.

Tilbage