932 mill. kr. blev investeret i Sydinvest Mellemlange Obligationer Akkumulerende

Visninger: 1739 Dato: 07. jan. 2015 kl. 15:30

3.745 investorer købte investeringsbeviser i Investeringsforeningen Sydinvests nye afdeling Mellemlange Obligationer Akkumulerende.

Der blev i alt solgt 9.317.959 beviser i tegningsperioden, og afdelingen starter således med en formue på 932 mill. kr.

Beviserne optages til handel på Nasdaq Copenhagen fra og med den 12. januar 2015.

Beviserne betales den 9. januar 2015 og afregnes kutymemæssigt samtidigt med registreringen i Værdipapircentralen.

Læs selskabsmeddelelsen her

Tilbage