Ajourført prospekt for Værdipapirfonden Sydinvest

Visninger: 208 Dato: 29. maj. 2020 kl. 15:00

(Selskabsmeddelelse 48/2020)

De væsentligste ændringer i prospektet fremgår nedenfor:

Prospektet er ændret i afsnittet vedr. aftaler om administration, porteføljerådgivning og formidling. Der foretages fra 1. juni fradrag i porteføljerådgivningshonoraret, såfremt der investeres i andre fonde, der rådgives af Sydbank. Honoraret for porteføljerådgivningen i Værdipapirfonden Sydinvest er i den forbindelse justeret op. Samlet har ændringen ført til fald i afdelingernes ÅOP, der ligeledes er ajourført i prospektet.

Oplysninger om fondens nyvalgte bestyrelsesmedlem er tilføjet.

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00

Tilbage