Ajourført prospekt fra Sydinvest

Visninger: 2484 Dato: 31. okt. 2018 kl. 12:20

Emissionstillæggene og indløsningsfradragene er reduceret for samtlige fonde og andelsklasser, bortset fra fonde, der kun investerer i danske obligationer.

De væsentligste ændringer i prospektet er følgende:
I afdelingerne International KL og International Akkumulerende er foranstaltningerne for at fastholde afdelingens risikoprofil ændret, således at der kan investeres op til 50 pct. i japanske obligationer og japanske yen. Ændringen foretages på baggrund af den seneste ændring i afdelingernes benchmark til et benchmark med lavere varighed.

Emissionstillæggene og indløsningsfradragene er reduceret for samtlige afdelinger og andelsklasser, bortset fra afdelinger, der kun investerer i danske obligationer.

Årlige omkostninger i procent er faldet i følgende afdelinger:
 

  ÅOP Ændring
BRIK A DKK Akk 2,28% -0,04%
BRIK KL 2,31% -0,04%
Danmark A DKK 1,52% -0,02%
Fjernøsten A DKK 2,45% -0,04%
Fjernøsten A DKK Akk 2,45% -0,05%
Globale EM-aktier A DKK 2,45% -0,07%
Globale EM-aktier A DKK Akk 2,43% -0,06%
HøjrenteLande A DKK 1,45% -0,01%
HøjrenteLande A DKK Akk 1,45% -0,01%
HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK Akk 1,12% -0,01%
HøjrenteLande Lokal Valuta A DKK 1,43% -0,01%
HøjrenteLande Mix A DKK 1,45% -0,01%
HøjrenteLande Valuta A DKK 1,40% -0,01%
International A DKK 1,02% -0,02%
Latinamerika KL 2,23% -0,03%
Tyskland KL 1,73% -0,02%
USA Ligevægt & Value A DKK 1,63% -0,04%
Verden Ligevægt & Value A DKK 1,75% -0,01%
Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 1,81% -0,01%
Virksomhedsobligationer HY 2019 1,21% -0,02%
Virksomhedsobligationer HY A DKK 1,35% -0,02%
Virksomhedsobligationer HY A DKK Akk 1,36% -0,02%
Virksomhedsobligationer IG A DKK 1,17% -0,01%

 

I afdelinger, som ikke har andelsklasser og A andelsklasserne, er det således kun afdelingerne Europa Ligevægt & Value A DKK, Fonde KL, Korte Obligationer A DKK, Mellemlange Obligationer A DKK og Mellemlange Obligationer A DKK Akk., som har uændret ÅOP. I SCANDI KL er ÅOP steget med 0,01 pct.

Forvaltningshonoraret er steget i følgende afdelinger:

  Forvaltningshonorar Ændring
BRIK A DKK Akk 0,65% 0,10%
BRIK KL 0,65% 0,10%
Danmark A DKK 0,40% 0,05%
Europa Ligevægt & Value A DKK 0,45% 0,05%
Fjernøsten A DKK 0,65% 0,10%
Fjernøsten A DKK Akk 0,65% 0,10%
Globale EM-aktier A DKK 0,65% 0,10%
Globale EM-aktier A DKK Akk 0,65% 0,10%
Latinamerika KL 0,65% 0,10%
SCANDI KL 0,40% 0,05%
Tyskland KL 0,60% 0,05%
Verden Ligevægt & Value A DKK 0,45% 0,05%
Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 0,45% 0,05%
Virksomhedsobligationer IG A DKK 0,30% 0,05%

 

De øvrige afdelinger, som ikke har andelsklasser og A andelsklasserne, har uændrede forvaltningshonorarer.

Foreningens ajourførte prospekt er vedlagt. Afdelingernes Central Investorinformation (KIID) er opdateret i overensstemmelse med prospektet og kan ses på foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk 


Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
 

Tilbage