Aktiemarkederne fortsatte frem i november

Visninger: 1475 Dato: 05. dec. 2019 kl. 12:35

Aktiemarkederne fortsatte med stigende kurser i november, og det amerikanske aktiemarked satte nye rekorder. Læs månedens kommentar af fondsdirektør Niels Skovvart.

Aktiemarkederne fortsatte med stigende kurser i november, og det amerikanske aktiemarked satte nye rekorder. Det var resultatet af øget risikovillighed hos investorerne som følge af en bedring i klimaet i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina bygget håbet om en snarlig delaftale på handelsområdet. Den består i en underskrivelse af en ”fase 1”-aftale. Medvirkende til den bedre stemning er bl.a., at Kina har meddelt, at man vil stramme reglerne for brud på patentrettighederne. Den øgede risikovillighed har betydet, at statsrenterne på de modne markeder er steget.

I Europa er det yderligere en positiv faktor, at markederne forventer, at en Brexit-aftale vil blive indgået efter det britiske parlamentsvalg den 12. december. I november startede Den Europæiske Centralbank sit opkøbsprogram og dermed tilførsel af likviditet på 20 mia. EUR om måneden. De ledende økonomiske nøgletal i Europa begynder at vise tegn på vending, hvilket ligeledes er en positiv faktor.

I Kina er der også tegn på fremgang. Caixin PMI for fremstillingsindustrien steg til 51,7 fra 51,4. Det er det højeste niveau i knap tre år. Den kinesiske centralbank nedsatte sin etårs udlånsrente med 0,05 %-point til 4,15 %.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter er steget i november. Rentestigningerne på de modne markeder har været størst i Italien, Spanien og Sverige. I USA steg de ti-årige statsobligationer med 0,1 %-point. Rentestigningerne i det øvrige Europa og Japan har været mere beherskede, og i Schweiz har der været tale om et beskedent rentefald. Valutaerne er generelt blevet styrkede en smule over for euroen og dermed kronen med svenske kroner, newzealandske dollar og det britiske pund i front. I den modsatte ende af afkastspekteret befinder brasilianske real, ungarske forint og mexicanske pesos sig.  

Afdeling International har med et afkast på 0,42 % klaret sig en smule dårligere end sit benchmark i november. Afdelingen har tjent på at have en lavere varighed end benchmark, men tabt en smule på valutaerne bl.a. på overvægten i mexicanske pesos.

Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har som i det meste af resten af verden været stigende over hele rentekurven i november. Afdelingerne med danske obligationer har klaret sig en smule bedre end deres respektive benchmark bl.a. som følge af en lavere varighed end benchmark, og så er konverteringsaktiviteten i det danske realkreditmarked aftaget.

Virksomhedsobligationer
Renterne steg en smule Investment Grade-obligationerne, IG, som følge af det generelt stigende renteniveau på statsobligationer, men den bedre stemning og øgede appetit på risiko fik renterne på High Yield-obligationerne, HY, til at falde.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -0,06 %, hvilket var på niveau med afkastet på benchmark.  Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 1,45 %, hvilket var noget bedre afkastet på benchmark. Det samme mønster gjorde sig gældende for de to Etik-afdelinger.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,31 3 bp -110 bp
High Yield 3,51 -18 bp -135 bp
US 10Y Treasury 1,79 10 bp

-90 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
De generelle rentestigninger og politisk uro i flere højrentelande som Libanon og Ecuador skabte modvind obligationer fra højrentelandene. Bedst gik det for obligationerne udstedt i hård valuta. Renterne steg, men mindre end på de amerikanske statsobligationer, så rentespændet blev indsnævret 0,04 %-point til 3,24 %-point. Renterne på obligationer udstedt i lokal valuta steg med 0,13 %-point til 5,26 %.

HøjrenteLande Mix har i november ændret fordelingen af formuen fra 37,5 % i lokal valuta og 62,5 % i hård valuta til 50/50, hvilket er det samme som benchmark. 

Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

I hård valuta har de største rentefald været at finde i lande som Venezuela, Argentina, og Rusland, mens Libanon, Zambia og Etiopien så de største rentestigninger. I lokal valuta har Sydafrika, Tyrkiet og Malaysia givet de højeste afkast, hvorimod de lokale renter har været stigende i Argentina med stort kursfald til følge.   

I november har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på -0,70 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på -0,63 %.

HøjrenteLande og HøjrenteLande Mix har klaret sig på niveau med deres respektive benchmarks, hvorimod afdelingerne, som investerer i obligationer udstedt i lokal valuta har klaret sig noget bedre end benchmark.  

Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring -13 bp -120 bp
Afkast (%) i lokal valuta -0,26 11,30
Valutaafkast (%) -0,37 1,63
Samlet afkast (%) -0,63 13,11

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
En positiv udvikling i handelsforhandlingerne, hvor forventningerne går på, at USA og Kina indgår en delaftale, var den væsentligste årsag til, at aktiemarkedet formåede at nå nye højder. I Europa har fokus været på Brexit-forhandlingerne, hvor der forventes, at en aftale falder på plads efter det britiske parlamentsvalg den 12. december. Regnskaberne for 3. kvartal har yderligere vist sig at være bedre end frygtet. Hertil kommer, at på trods af rentestigningerne i november, så befinder renterne sig fortsat på et lavt niveau.  

Som flere gange tidligere i år klarede de store it-selskaber sig bedst. Lave renter og en løsning på handelskrigen er vigtige impulser for denne type selskaber.

Især de amerikanske aktier var i hopla og satte nye indeksrekorder. I Europa udmærkede de danske aktier sig ved at være blandt de bedste efter det meste af året at have stået i skyggen af mange andre markeder. Japanske aktier klarede sig dårligst blandt de store toneangivende markeder.

I Europa synes der ledt an af Tyskland at være en vending på vej i nøgletallene. De ledende indikatorer i Tyskland viste fremgang. Ifo-indekset steg fra 94,7 til 95. PMI for fremstillingsindustrien steg fra 42,1 til 43,8. Det tilsvarende tal for Eurozonen viste fremgang fra 45,9 til 46,6. Tysk økonomi præsterede en annualiseret vækst på 0,3 % i 3. kvartal og undgik dermed teknisk at komme i recession efter 2. kvartals skuffende vækst på –1,0 %. Blandt de større tyske aktier klarede Siemens (+13,5 %) sig bedst i november efterfulgt af Infineon (+11,8 %) og Deutsche Post (+6,7 %).

I Skandinavien klarede de danske efterfulgt af de svenske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Vestas (+18,0 %) og Demant (+17,4 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt bankerne.  

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i november, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne Danmark og Tyskland har gjort det henholdsvis en smule bedre og en smule dårligere end deres respektive benchmarks. Afdeling Tyskland har reduceret investeringsniveauet fra 115 % til 113 % i løbet af november.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i november.

Kilde: Datastream

Den stærke udvikling bl.a. for teknologiaktierne har bevirket, at valueaktierne på regionalt og globalt plan har gjort det dårligere end vækstaktierne. På trods af denne udvikling, har afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmark. Bedst er det gået i Europa. Afdelingerne har nydt godt af sektorneutraliteten i afdelingerne.

Aktier fra Emerging Markets
Kurserne på aktierne fra Emerging Markets steg ligeledes i november, men ikke med helt samme hastighed på de modne markeder. Igen kan udviklingen tilskrives den mere positive udvikling i handelsforhandlingerne. Bedst gik det i Fjernøsten, hvor aktierne steg ca. 1,5 % med Kina og Taiwan i front. MSCI har øget vægten af kinesiske A-aktier til 4 % i sit Emerging Market indeks, hvilket var understøttende for kinesiske aktier. Til gengæld er vægten af Filippinerne og Indonesien blevet reduceret, hvilket havde en negativ effekt på landenes aktiekurser. Urolighederne i Hongkong, og at USA sidst på måneden underskrev en resolution, som støtter demokratiet havde kun en mindre negativ effekt. I Indien var lyspunktet, at regeringen søger at løse problemerne med problematiske udlån i finansieringsinstitutterne.

Latinamerika var den eneste region, som kunne præstere negativ afkast. Værst gik det i Chile, som fortsat er ramt af demonstrationer og uro om den politiske og økonomiske fremtid. Brasilien var ligeledes hårdt ramt. På den politiske front blev den populære tidligere præsident Lula løsladt, og den nuværende præsident Bolsonaro skabte overskrifter, da han forlod sit parti PSL på baggrund af uenigheder med partiledelsen og oprettede et nyt. Økonomisk skuffede Brasiliens største olieauktion nogensinde, idet den udenlandske interesse herfor var mindre end ventet. Den brasilianske real blev svækket, da det betyder mindre valutatilstrømning end ventet. Rygter om, at regeringen vil indføre en dividendeskat, var endnu en negativ faktor for det brasilianske aktiemarked.

Den mexicanske økonomi er i knæ, og efter tre kvartaler med negativ vækst stagnerede væksten i 3. kvartal, hvor der ellers var ventet en svag fremgang.  

Kursudviklingen i aktierne fra Rusland var mere behersket i november oven på de imponerende kursstigninger tidligere på året.

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig bedre eller på niveau med deres respektive benchmark. Bedst er det gået i Fjernøsten og BRIK. 

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i november, målt i kr.

Kilde: Datastream

Udsigter
Mens den overordnede økonomi synes at have undgået recession, er det tilfældet inden for flere industrier vurderet ud fra faldende omsætning og overskud. Det er fx tilfældet globalt for bilindustrien, global transport, energi, flere europæiske banker og halvledere. Denne svaghed har primært været drevet af usikkerhed skabt af handelskrigen og Brexit. Hertil kommer teknologisk omstilling til elektriske biler og 5G. De lavere oliepriser har også været en faktor, og bankernes indtjening har været negativt påvirket af de lave renter.

Ser vi frem mod 2020, er der flere grunde til at have et positivt syn på aktier. Det forudsætter, at handelskrigen langt om længe finder en tålelig løsning for begge parter, og at vi kan lægge Brexit bag os. Arbejdsmarkederne er de fleste steder stadig sunde, og væksten i den digitale økonomi ventes at ville sikre vækst i den overordnede økonomi. Hertil kommer, at usikkerheden nævnt ovenfor har givet anledning til en ophobet efterspørgsel som følge af udsatte investeringsbeslutninger. Det forventes på den baggrund, at overskuddene i virksomhederne vil accelerere i 2. halvår af 2020.

Til gengæld skal man ikke forvente megen yderligere hjælp af centralbankerne, men behovet herfor er i lyset af de skitserede lysere udsigter også betydeligt mindre i 2020.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

 

Tilbage