Bæredygtige investeringer betaler sig

Visninger: 3797 Dato: 18. jun. 2019 kl. 14:55

Sydinvest lancerede i slutningen af november sidste år fonden Sydinvest Morningstar Bæredygtig, der i 2019 har fået en rigtig flot start.

Sydinvest Morningstar Bæredygtig investerer i de 100 mest bæredygtige selskaber i verden under hensyntagen til en fornuftig spredning på sektorer og regioner. Selskaberne til afdelingen udvælges på baggrund af den ESG-rating, som den hollandske analysevirksomhed Sustainalytics efter grundige analyser har fundet frem. ESG er en forkortelse for Environmental, Social og Governance. Dvs., at bæredygtighed vurderes ud fra, hvordan selskaberne klares sig med hensyn til miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

Fonden har fået en god start på 2019 og har givet et afkast på 18,3 % pr. 18. juni. Det er ca. 2 %-point mere end udviklingen i et globalt aktieindeks. Bæredygtighed er én forklaring på det høje afkast, men det skyldes også den måde, som fondens investeringer er skruet sammen på, når vi ser på lande og sektorer.

Landesammensætning
Afdelingen har tjent på at være undervægtet i kinesiske selskaber i forhold til et globalt aktieindeks. De kinesiske aktier har lidt under den igangværende handelskrig mellem USA og Kina. Hertil kommer en overvægt i europæiske selskaber, hvor både det franske og tyske aktiemarked har gjort det rigtigt godt i år. Til gengæld har undervægten i amerikanske selskaber kostet, idet amerikanske aktier har præsteret ganske høje afkast i år. Fonden har dog nydt godt af sektorvalget i USA.

Flot afkast i it-sektoren
It-sektoren har været den bedst performende sektor hidtil i 2019, og det har fonden nydt godt af, idet den har en stor overvægt i netop it-selskaber, herunder amerikanske. Undervægten i energisektoren har også bidraget positivt, hvorimod overvægten i finans og undervægten i industri har trukket i den modsatte retning.

Afkast på fondens største investeringer
Fondens 15 største investeringer har alle givet ganske solide afkast i år. Selskabet Prologic har klaret sig bedst med et afkast på mere end 100 %, men de andre selskaber er også godt med.

Der er således mange faktorer, som kan forklare fondens afkast.

Afkast i 2019 i fondens 15 største investeringer (pr. 17. juni 2019)

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 18. juni 2019

Tilbage