Centralbanker hjælper obligationer fra højrentelande

Visninger: 4511 Dato: 30. jul. 2019 kl. 12:35

Centralbankerne i USA og Europa kommer med udmeldinger, der understøtter kurserne på højrentelandeobligationer.

I sidste uge var der rentemøde i Den Europæiske Centralbank, ECB. Styringsrenten blev holdt uændret som forventet. ECB meddelte, at renten ville blive holdt uændret eller lavere i over et år. Derudover lægges der op til, at der vil komme en stor pakke af lempelser ved mødet til september. Dermed vil en lempelig pengepolitik i Eurozonen få mange års ekstra levetid, hvilket isoleret set er positivt for højrentelandeobligationer.

Se afkasthistorik for HøjrenteLande

Mens ECB har lidt svært ved at sænke styringsrenten yderligere, så har den amerikanske centralbank, Fed, noget mere plads. Den plads vil Fed efter alt at dømme udnytte noget af på onsdagens rentemøde. Her forventer de fleste iagttagere, at Fed vil sænke styringsrenten med 0,25 %-point. Mere spændende er, hvilke signaler Fed sender om fremtidige nedsættelser. Vil nedsættelsen være den første i en lang række eller bare en enkeltstående nedsættelse? Det bliver vi lidt klogere på efter onsdagens møde. Men givet de meget modstridende signaler fra den amerikanske økonomi, hvor den økonomiske vækst i 2. kvartal var pænt høj, så er det nok lidt for tidligt med en lang række nedsættelser, selvom nogle erhvervstillidsindikatorer viser nogen svaghed. For højrentelandeobligationer og -valutaer er ECB’s og Feds nyfundne bløde tilgang til pengepolitikken positiv.

Tyrkiet som eksempel
Tyrkiet er et eksempel på, hvor meget pengepolitikken i Europa og USA betyder. Sidste år var landet i dybe valutamæssige problemer pga. egne udfordringer og stramning af pengepolitikken i USA og Europa. I år er det gået den anden vej, og her i juli er valutaen (TRY) den stærkeste af de vigtige højrentelandevalutaer. Det er på trods af, at centralbankdirektøren blev fyret i juli, og den nye centralbankdirektør nedsatte styringsrenten med hele 4,25 %-point til 19,75 %. I vores øjne kan dette gå godt et stykke tid, men vender markedsstemningen, så vil TRY stå forrest, når der skal deles øretæver ud.

For Sydinvest af Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker, Sydbank

Tilbage